72138. lajstromszámú szabadalom • Beállítóberendezés támasztó golyós csapágyakhoz

ftagjelent 1918. évi junius ho 7-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI IBFF HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72188. szám. V'e/1, OSZTÁLY. Beállító berendezés támasztógolyós csapágyakhoz. schweinfurter prácisions-kugellager-werke fichtel & sachs cég schwe1nfurtban. A bejelentés napja 1917 január hó 17-ike. Elsőbbsége 1916 január ^ó 22-ike. A találmány tárgya berendezés nyomó­csapágyaik azon részeinek beigazítására vagy beállítására, mely részek ideiglene­sen tehermentesíttetnek. Nyomócsap­ágyaknál a osapágytkorongok vagy gyű­rűk, melyek hátsó oldalukon a nyomás­nak valamennyi golyóra való elosztása céljából gömbfölülettel vannak ellátva és ezen fölületnél fogva valamely alátétko­rongnak vagy a toknak megfelelő homorú gömbfölületére támaszkodnaik ós beállít­hatók, nevezetesen a tengely vízszintes el­rendezésénél könnyen excentrikus hely­zetbe tolódhatnak el, ha a nyomó csapágy tehermentesíttetik. Ennek következménye az, hogy a golyóknak a vájatokban való egyenletes futása megzavartatik. A talál­mány célja az, hogy a tehermentesített csapágygyűrűi rugalmasan támasszuk meg, hogy azt az alátétkoronghoz, illető­leg az ellentámaszhoz képest a kellő hely­zetben biztosítsuk. Ezen célra rugalmas központosító berendezés van alkalmazva, mely ezen részek kölcsönös helyzetét meghatározza, de a csapágygyürü beállí­tását bizonyos mértékben megengedi. A mellékelt rajzon a beállító berende­zés új elrendezése több foganatosítás! alakban példaképen föltüntetve, és pe­dig az 1. ábrán két golyósorral ellátott tá­masztó golyós csapágy hosszmetszete, a 2. ábrán az alátétkorong belső fölüle­tének nézete a központosító berendezés­sel és a 3. ábrán a berendezés további fogana­tosítási alakja. A tengelyen megerősített, példaképen vájattal ellátott (5) futógyűrű két oldalán elrendezett (6) golyósorok a külső (7) és (8) futógyűrűk vájataiban futnak, mely gyűrűk hátsó oldalukon a (15) gömbfölü­lettel vannak ellátva és ezen fölületükkel a (9), illetőleg (10) alátétkorongok vagy gyűrűk mégfelelő homorú gömbfölüle­teire rendes módon támaszkodnak. A (9) rész folytatását befelé a korong­alaikú (11) rész képezi; ezen rész a hen­geres (12) karimával van ellátva, mely szabad végével a (7) gyűrűhöz ennek fu­ratában támaszkodik. A (12) karimának több, pl. három tengelyirányú (13) hasí­téka van (2. ábra), úgy hogy bizonyos mértékben rugalmasan engedhet, tehát a (7) gyűrűnek a (15) gömbfölületen való beállítását megengedi. A rugalmas ka-

Next

/
Thumbnails
Contents