72137. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés zsiradékok, olajok benzin és más csekély fajsúlyú anyagoknak szennyvizekből való visszanyerésére

ftagjelent 1918. évi junius ho 7-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI 72187. szám. XXl/b. OSZTÁLY. Berendezés zsiradékok, olajok, benzin és más csekély fajsúlyú anyagoknak szennyvizekből való visszanyerésére. DORFMÜLLER HANS MÉRNÖK MÜNCHENBEN. A bej«le»tés napja 1916 nortmfepr hó 17-ike. Elsőbbség* 1916 mireias hó 29-ike Jelen találmány berendezésekre vonat­kozik, melyeknek segítségével konyhák­ban, mészárszékekben, kolbász- és kon­zerv-gyárakban, valamint hasonló ipari üzemekben lévő szennyvizekben tartal­mazott zsiradék- és olaj,anyagokat, ben­zint és másr könnyű fajsúlyú anyagokat vissza lehet nyerni. A találmány ezen anyagoknak csatornavizekből való viszr szanyerésére is alkalmas. Jelen találmány szerint ezen anyagokat a tisztátalanságok­tól lehetőleg mentesen lehet nyerni. Azon ismert berendezéséknél és telepeknél azonban, melyek zsiradéknak, olajnak stb. szennyvizekből való visszanyerésére szolgálnak, a kapott úszóréteg többé­kevésbé káros anyagokkal van keverve. Ez onnan van, hogy a szennyvizekben a zsiradék- vagy úszó részecskéken kívül tartalmazott hordalékawyagrészecskék a tartály alsó részében^ az u. n. hordalék­iszapban lerakódhatnak és erjedésbe mennek át. Az erjedés közben keletkező bomlási gázok a hordalékiszapban nyugvó iszap- és hordalékanyagokat fölfelé ma­gukkal rántják, a nyert zsiradék- vagy úszóréteget tisztátalanná és értéktelenné teszik és még az úszóréteg nyugodt, levá­lását is kedvezőtlenül befolyásolják. A hordalékiszap erjedése ezenkívül is kelle­metlen a fejlődő gázok bűzös szaga folytán. Ezen hátrányok a jelen találmány tár­gyánál azáltal kerültetnek el, hogy a durvaszemes eltömő- és hordalékanya­goktól megszabadított szennyvíz egy tar­tályba, annak függélyes tengelyéiben és körülbelül annak félmagasságában úgy vezettetik be, hogy az az összes fölső irá­nyok felé csökkenő sebességgel lép ki és hogy erre a finomabb hordalékanyagok­kal még terhelt szennyvíz növekvő sebese­seggel vezettetik a gyűjtő tartály alsó vé­géhez és egy levezető csövön át, mely a gyüjtőtartály vízszíne alatt torkol, elve­zettetik. A szennyvíz a berendezésbe a tartály közepén torkoló csövön át vagy fölülről lefelé vagy alulról fölfelé vezethető be. Az előbbi esetben a cső torkolata alatt csészealakú , iiiközöfal van elrendezve. A mellékelt rajzban a találrriány tár­gyéi képező berendezés két foganatosítás! alakja van bemutatva, és pedig az 1. ábrán az egyik, a

Next

/
Thumbnails
Contents