72134. lajstromszámú szabadalom • Sajtolóberendezés váltakozva működő tövisekkel

tolt rajzon (2. ábra) egyidejűleg két tövis j sajtol és másik két tövis ugyanakkor hű­tés alatt áll. A rajz vízszintes (fekvő) sajtót ábrázol, de a találmány természetesen függőleges (álló) sajtókon sízintén alkalmazható. Á mozgó tövisekkel való gyorsabb saj­tolás előnyén kívül a talólmánybeli be­rendezésinek tmég a következő előnyei vannak: 1. megtakarítás kezelőszemélyzetben, mivel a revolverfejet csak az egyik oldal­ról kell kiszolgálni, a hűtés pedig semmi személyt sem 'igényel* 2. a hűtőszerkezet nagy élettartama, mivel a hűtőszerkezet helytálló és nem kell azt, mint. pl. .a2 oldalt kilendíthető töviseknél, ide-oda forgatni, 3. térmegtakarítás, minthogy a plunger­rel párhuzamos tengely körül való elfor­gathatóság folytán a sajtó egyik oldalán j sincsen térre szükség, mint pl. a kilen­dülő töviseknél, 4. ugyanazor) szerkezetnek alkalmazha­tósága úgy fekvő, mint álló sajtóknál. Szabadalmi IOÉMT. Sajtóberendezés mozgó tövisekkel, jelle­mezve a sajtó dugattyújához excen­trikusan, de avval párhuzamosan el­rendezett csapon forgathatóan meg­erősített tövistartó revolverfej által, amelybe sajtolásra kész helyzetet el­foglaló egy vagy több tövis és ugyan­akkor hűtő, illetőleg részben hűtő, részben pedig előkészítő helyzetet el­foglaló egy vagy több tövis, van meg­erősítve, mimöllett a dugattyúfejen a csápnak hajlító igénybevétele ellen való tehermentesítésére nyomás, ille­tőleg húzás elleni ütközők vannak megerősítve. (I wqílap melléklettel.) P4LLM KÍ>!)vttl«TÁmMA« IlYWmlM •UMfWtft

Next

/
Thumbnails
Contents