72116. lajstromszámú szabadalom • Az egész alsó végtag pótlására szolgáló prothesisbe illesztett térdcsukló

pező cső nincsen megterhelve, azaz, ha, az amputáltnak testsúlya nem , nyugszik a prothesisen, akkor a (8) alsó szár, azaz csö a (9) ütköző áltál meghatározóig ha­táron belül szabadon kilenghet; a térd te­hát meghajolhat. Ha azonban a prothesis­nek tőidre való helyezésénél a testsúly £ píoAegáson nyugszik, akkór a (11) liüwly I á (10) hüvelyben a testnek súlya alatt a (12) rúgó feszereje ellenben lefelé eltoló­dik, minek következtében a (10) hüvelyen elrendezett két (15) orr (3. ábra.) az U-alakú (3) részen kiképezett megfelelő (16) kivágásokba ílteszkedik <(2. áíbra) és a térd meghajlását megakadályozza. Mi­helyt azonban az amputált a csonkot meg­emeli, a tesésíkíly már nem hat a (12) ru­góra' úgy, hogy ennek hatása alatt a (11) hüvely isimét eredeti állásába megy vissza, aSmiíkor is a (15) orrok a (16) kivágásokat szabadakká teszik. A (10) hüvelyben, kiképezett (17) lyu-r iák kenő szereknek bevezetésére szol­gálnak. SZABADALMI IGÉNY. Az amfwtáfenak testsúlya által beíoiyáisolt, ruigaJgnias rogzftő szerkezettel bíró, aí egész alsó végtag pótláséira szolgáló . protíiesisbe illesztet érdcsukló, jelle­mezve két, egymásban eltolható, rúgó hatása alatt á^ló és mozgáshatárolók­kai fölszerelt hüvely által, melyek kö­" zül a2 <egyik a pxvaöiesös alsó szárát ké­pező csővel, a másik pedig a .csukló­résezel van összekötve, míg á csukló­nak az amputált testsúlyának hatása alatt való rögzítésére orrok szolgálnak, melyek megfelelő kivágásokkal kap­csolódnak. (1 rajzlap melléklettel.; / PMLAM FTÉERYÉNYTITOEA&TO NYOMDÁM BUDAPESTÉ»

Next

/
Thumbnails
Contents