72113. lajstromszámú szabadalom • Konzervdoboz

gyanánt való fölhasználása a bádog igen gazdaságos kihasználását képezik* A SKS-* rítóbetét a tüzelőanyagot elpárolgás ellen, megvédi, úgy hogy a doboz főzésre is ál­landóan használatra kész. SSÁBA»*L»1 mtxiix­| .-» .ií. • J :• .. • . ü t .c.l w 1. Konzervdoboz fűtőkészülékkel jelle­mezve a tüzelőanyagnak a doboz nyi­tása céljából leveendő fődéiben való eíhdyejtése által, mely födél a főzésnél alátét gyanánt használható. 2. Az ÍJ ágéaypönt szerinti konzervdoboz kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a födél a tüzelőanyag számára egy szo­rítóbetéttel elzárható kidomborítással vah eftátvfe, jjiimeílett ez a hétét .^gy­últa* egv bádöggyürűt rögzít, melynek ismert módon fölhajlítható nyúlvá­nyai a dobozt főzésnél az alája helye­zett födél fölött tartják. (1 rajalap melléklettel.) WUI •**»•»TjfltMta H'iMUlWi W WI K V

Next

/
Thumbnails
Contents