72108. lajstromszámú szabadalom • Villamos berendezés

Megjelent 1918. évi május hó 31-én. MAGY gfe KIR SZABADALMI JK? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72108. szám. Vll/j. OSZTÁLY. Villamos kapcsolási bcrebdeaés. DLUSZTUS FRIGYES VASÜTI SZÁLLÍTÓ RÁKOSSZENTMIHÁLYON, DLÜSZTÜS GYULA KÖNYVELÓ BUDAPESTEN ÉS DLUSZTUS BÁLINT MECHANIKUS PÉCSEN. A bejelentés napja 1916 májas hó 18-ika. Jelen találmány tárgya egy olyan vil­lamos berendezés, amelynek áramköre a már meglévő két áramkörnek visszatérő vezetékéből létesül, amelybe szintén ké­szülékeket kapcsolunk. Az ilyen módon lé­tesített-új áramkörbe kapcsolt készülékek nem okoznak zavart* a két szomszédos áramkörbe, mert mindegyik áramkörnek meg van a maga saját rövid útja. Minekutána ezen harmadik áramkör a már meglévő vezetékeknek visszatérő ve­-zetékeiből létesül és így ennek létesítése kiadásokkal nem jár, ingyen nyert veze­téknek is nevezhető, mert megtakarítunk vele egy harmadik áramkör fölépítésé­nek. költségeit, ami ügy a postán, vala­mint a vasút és egyéb vállalkozásoknál nagy szerepet játszik. A mellékelt rajzon három önálló áram­kör a jelen találmány szerint foganatosí­tott alakja van példaképen föltüntetve. I. egy telefon, II. egy harang, III. egy csöngővezeték áraimköre. A 4. kapcsolóval, kapcsoljuk az 5. áram­forrást és 6. készüléket az I. áramkörből á III. áramkörbe anélkül, hogy az az I. vagy a II. áramkörben zavart okozna. A zavartalan működés abban. leli magyará­zatát, hogy az áram a rövidebb útat kö­vetve, minden egyes vezetékben önállóan működik. SZABADALMI IGÉNY. Villamos berendezés jéllemezve a 4. kap­csoló, 5. áramforrás és 6. készüléknek az I. és II. áramkörnek visszatérő ve­zetékébe való kapcsolása álial. (1 rajzlap melléklettel) * ALIA8 KÉBZVÉNYTÁHeA&<G NYOMDÁJA BUOAFBW*

Next

/
Thumbnails
Contents