72105. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerékabroncs

Megjelent 1918. évi május hó 31-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 72105. szám. XX a. OSZTÁLY Rugalmas kerékabroncs. TÁENDLIK ALADÁR MÉRNÖK ÉS SZÉKELY SÁNDOR MŰSZAKI TISZTVISELŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 jannár hó 14-ike. V A találmány tárgya egy járnnű kerekek­' hez való rugalmas kerékabroncs, mely a jármű lökések nélküli nyugodt járását van hivatva biztosítani. K rugalmas kerékabroncs a következő részekből áll: K pályáival érintkező (a—a) segmensek­ből, a rugalmasságot előidéző (c) abroncs­ból ós az egész szerkezet összetartására szolgáló (g) karéiktalpbólj Hogy .a pályával érintkező abroncsfö­íület rugalmas elmozdulást szenvedhes­sen, az (a—a) segmensekből áll, ezfen segmenseket (c) abroncs a középponttól kifelé szorítja s azok (g) keréktalp (d—d) oldalfalainak befelé hajlított peremén fekszenek föl. Megterhelés alatt a segjmen­sek a kerék középpontja felé elmozdulnak s ezen elmozdulás közben (d—d) oldal­falak által vannak vezetve. Hogy a segmensek együttvéve egy foly­tonos egészet alkossanak s elmozdulásuk ís együttesen történjék, minden segmeTis (s) dudorodjam a szomszédos segmens (f) mélyedésébe illik bele, miáltal egyik segmens a másikat elmozdulása kiozben magával viszi. A segmmsak közt részben a rugalmasság növelésére, részben pedig a por, ill. sár behatolásának megakadályo­zására vékony ruggyanta vagy egyéb ru­galmas anyagból készült (b— b) lemezek vannak alkalmazva. Ha a kereket megterheljük, akkor a: segmensekből alkotott abroncs a pályáival érintkező részén behajlik s benyomja (c) rugalmas abroncsot, amely — minthogy kerületének többi pontjain kifelé nemi mD2dúffiát el — igen kiváló rugalmasságot. biztosit. A megterhelés megszűntével a segmensek (c) abroncs Utal eredeti állá­sukba íereltetnek vissza. Szabad ALMI- • i&ÉMYBK . 1,. Rugalmas jármű kiarékiabroncs jelle­mezve azáltal, hogy annak koszorúja sugárirányban több egymásba illő részre van fölosztva, mely részek (segmensek) egy rugalmas abroncs által a keréktalp külső peremenez szo­ríttatnak s elmozdulást csak a kerék középpontja felé szenvedhetnek. 2. Az 1. pont alatti rugalmas kerék­abroncs egy kiviteli alakja jellemezve azáltal, hogy a, kerékabroncs egyes da­rabjai közt levő hézagok egy rugalmas anyaggal vannak kjitölve, miáltal az kifelé hézagmentes fölületet mutat. (1 rajzlap melléklettel.) .MM ntmfcnTÁmMAG iwto mmnn

Next

/
Thumbnails
Contents