72097. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vakuum, főleg Röntgencsövek elektródáinak folyékony hűtőszerrel való hűtésére

Megjeleni iai8 évi május ho 31-én. HAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72097. szám. VII/d. OSZTÁLY. Berendezés vákuum- főleg röntgencsövek elektródáinak folyékony hűtőszerrel való hűtésére. REINIGER, GEBBERT & SCHALL AKT.-GES. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1916 november hó 29-ike. Elsőbbsége 1916 március hó 31-ike. Vákuum-, főleg ‘röntgencsövek üzemé­nél ezen csövek elektródái hőmérsékleté­nek nem szabad túl magasra emelkednie, hanem lehetőleg változatlannak kell ma­radnia, mert az elektródák hőmérsékle­tének változása a cső keménységének és ezzel együtt röntgencsöveknél a létesített röntgensugarak áthatolási képességének' változását is maga után vonja. Ha a? elektródák hűtésére azoknak üregében elhelyezett folyadék szolgál, akkor azért célszerű a folyadék forrását kihasználni, mert a folyadék mindaddig, amíg forr, nem melegszik föl tovább. Ha ismert módon egy a hütendő elek­tróda hátfala fölött ágyazott aránylag nagy mennyiségű hűtőfolyadékot alkal­mazunk, akkor huzamosabb idő kell ahhoz, hogy ez a folyadék a hütendö elektródáról történő meleghozzávezetés útján a forrási hőmérsékletet elérje. Az a körülmény, hogy a meleghozzávezetés csupán a folyadékoszlop alsó végén, éppen az elektróda hátfalán, tehát oly helyen történik, mely az egész folyadék­oszlop hydros latikai nyomása alatt áll, szintén késlelteti, a forrást. Ezzel szemben a jelen találmány sze­rinti berendezésnél a hütendö elektróda hátfalát egy' állandóan önműködően vál­tozatlanul megmaradó csekély folyadék­mennyiség födi. Ez a csekély és úgyszól-­­ván a hőforrás közvetlen szomszédságá­ban lévő folyadékmennyiség igen gyor­san melegszik föl a forrási hőmérsék­letre, mely hőmérsékletet csupán gáz­alakú környezete, tehát a körülbelül kö­zönséges légnyomás állapítja meg. A jelen találmány szerint ugyanis a túlnyomás alatt álló hűtőfolyadék a hü­tendő, elektróda falazat mögötti hűtőtér­rel egy körülbelül a kívánt folyadékszint­ben fekvő nyíláson át közlekedik, mely nyílásnak kisebb vízszintes keresztmet­szete van, mint az üreges térnek ezen a helyen. Ezen esetben addig áramlik hűtő­folyadék az üreges térbe, míg a meggyű­lendő hűtőfolyadék a beáramlás nyílást el nem érte. Alig hogy ez megtörtént, a folyadékoszlop fölületét környékező, a folyadéknak a nyílásból való kiáramlása ellenében működő, a folyadékoszlop föiü­­letét terhelő összenyomás növekszik, még pedig a beáramlási nyílás és az üreges tér vízszintes keresztmetszetének arányá­ban és föltéve, hogy a folyadék túlnyo­

Next

/
Thumbnails
Contents