72092. lajstromszámú szabadalom • Elektromágneses önmegszakító

',••> i n t-i ' ! '• magy. szabadalmi KIR hivatal SZABADALMI LEÍR A S 72092. szám. VH/*. OSZTÁLY­Elektromágnese* önmegszakító. dr mattis józsef cs. k~ közjegyzöhelyettes és horváth . richárd cs. k. postafótiszt bécsben. A bejelentés napja 1916 deoember hó 18-ika. Elsőbbsége 19X6 norember hó 29-ika A találmány érteiméiben villamos in­dukciós- készülékeknél, csengőknél és másefféléknél az eddig használatos kon­taktuslemezke ós pecek helyett csúszó­kontaktus talál alkalmazást A kontaktus­lemezkét és pecket ugyanis platinából kellett készíteni, ha el akarták kerülni, hogy ezek a kontaktuselemiek a szikra behatása alatt . működési képességüket tújgyorsan el ne veszítsék. A találmány értelmében alkalmazott csúsizóikontaktus már most a horgony mosása folytán folytonosan tiszti tíhatás alatt $11, miáltal a kontaktusfölülietek működőképes álla­potban maradnak. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát tevő csúszókoritaktusnak egy kiviteli alakja , példaképen csengőnél való alkal­mazásában vázlatosan van föltüntetve. Az elektromágnes horgonyára a szög­alakban meghajlított (b) fémszalajg van fölerősítve?. Az alaplemezen Hasonló (a) féxnszalag van elrendezve, amelynek hely­zete a (b) szilaghoz képest a (c) hasítéfc* és (d) csavar révén változtatható. s . SZABADALMI IGÉNY./ Elekertromágneses önmegszakító csúszó­kontaktussal, jellemezve az elektro­mágnes^ horgonyán elrendezett fém­szalag által, amely az alaplemezen be­- állítható fémszalagon csúszik. (1 rajzlap melléklettel.) *M1M . *TAVÍNYTTAT«M* HVOMBAJA •UDMTTTTK-

Next

/
Thumbnails
Contents