72090. lajstromszámú szabadalom • Tövises huzal

nyomással könnyen előállíthatók. A tövi- j seket alkotó huzaldarabokat nyomban. a hajlatok létesítése után a Iiosszhuzalnak tgy vagy több hajlat, burok vagy más­efféle előállítása közötti nyugalmi álla­pota alatt tekercselhetjük föl. Á hajlatok, burkok vagy máseffélék ar hosszhuzalban valamennyien ugyanazon oldalon vagy fölváltva elenkező oldalokon lehetnek; elrendezhetjük azokat csavarvo­nal szerint is, "amennyiben a hosszhuzalt, midőn azt a gépen át előretoljuk, egyide­jűleg kissé elforgatjuk. • SZABADALMI IGÉNY. Tövises huzal egyszeres hosszhu/alból, a töviseket alkotó haránthuzalokkal kö­rültekeroselt hajlatokkal, jellemezve azáltal, hogy a haránthuzalokkai a haj­latokon kívül a hosszhuzalnak szom­szédos részei is körül vannak teker­cselve, egyrészt a haránthuzaloknak a hajlat köré tekercselt részeinek meg­támasztása és másrészt a hosszhuzal görbületi részeinek merevítése cél­jából. (1 rajzlap melléklettel.) »MJM RFAZVÍTTYTÁMMTO FFYOMO&JA BUPWMTCH

Next

/
Thumbnails
Contents