72087. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ablaktapasz előállítására

Megjelent 1918. évi május hó 31-én. MAGY. tOte KIR szabadalmi "ffi f hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72087. szám. XVII a. OSZTÁLY * , Kijárás abl&ktapasz előállítására. KERTÉSZ EMIL ÜVEGES BUDAPESTEN. & bejelentés napja 19X7 szeptember hó 7-ike. Jelen- találmány tárgya eljárás tartós, olcsó és jól kezelhető ablaktapasz előállí­tására. Az eljárás szerint kátrányt, kreo­litrít, fürészport. fahamut és benzolt együt­tesen fölfőzünk és a kapott terméket ki­hűlni hagyjuk. Az eljárás keresztülvitelére például V4 .súlyrész folyékony kátrányt 14 súlyrész kreolittal, % súlyrész fűrészporral, súlyrész fahanriuval és Vs súlyrósz ben­zollal üstben folytonos kavarás közben egyszeri fölforralásig körülbelül 20 per­cig fölfőzzük és azután kihűlni hagyjuk. Az így keletkező kocsonyaszerű termék igen tartós ablaktapaszt szolgáltat, mely a leghosszabb ideig, 6 hónapig is eláll és szükség esetén, ha nagyon száraz, kreo­litta. fölhigílhaló. Az alkatrészeknek föntemlített súlyvi­szonya csak példakép van megadva és hígabb termék elérése céljából a folyé­kony alkatrészekből aránylag több ve­hető. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás ablaktapasz előállítására, azál­tal jellemezve, hogy kátrányt, kreoli­tet, iűrészport, fahamut és benzolt együttesen fölfözünk és a fölfőzés után kihűlni hagyjuk. 2. Az 1. igenyben védett eljárás fogana­tosítási módja, azáltal jellemezve, ,hogy körülbelül 14 súlyrész kátrányt 14 súlyr'ész kreolittal, Vi sűlyrész fü­részporral, % súlyrész fahaimuval és Vs súlyrész benzollal üstben folytonos kavarás közben egyszeri fölforralásig fölfőzünk, mikor is kihűlés után ko­csonyaszerű termék áll elő, mely szük­ség esetén kreolittal fölhigítható. t

Next

/
Thumbnails
Contents