72086. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas keret billiárdasztalokhoz

Megjelent 1918. évi május hó 31-én. MAGY. IvlR. szabadalmi hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72086. szám XX/g. OSZTÁLY. i 1 Rugalmas keret billiárdaeztalokhoz. KÖNIG JÓZSEF HIVATALNOK KÓRÖSLADANYBAN. A bejelentés napja 1917 angnutns hó 4-ike. A gumikészieteknek hadicélokra való igénybevétele következtében szükségessé válik, hogy a billiárdasztalok játékmeze­jének gumikerete az úgynevezett „manii­nell" lehetőleg más anyaggal pótoltassék, Jelen találmány tárgya olyan billiárd­asztalkeret, me'y rugalmas fémlemezek­ből és lúgókból van összeállítva s amely­nek hatása a hozzáütk öző golyókra ugyanolyan, mint az eddig használt gumi­kereteké. Mellékelt rajz a találmány kéi példa­képem kiviteli alakját mutatja be távla­tilag, részben elmetszve. A billiárdasztal kőből készült és (d) • posztóbevonattal ellátott (c) alaplapját (b) fakeret veszi körül, amelynek belső oldalára a ma használatban lévő aszta­loknál a posztóval bevont gumimantinell van fölerősítve. Ezt a gumikeretet jelen találmány szerint egy rugalmas (e) fém­lemezből készült keret pótolja, amely (í), csavarokkal van a (b) fakerethez hozzá­erősítve. Az (e) keretnek elúlról fölfelé hajlított (li) lapja megfelelő magasság­ban kissé visszafelé van hajlítva és (i) élt képez, amelynek a futógolyó nekiütközik. A tartócsavarok elhelyezésének meg • könnyítésére a keret (h) belső lapja (g) lyukakkal bL\ melyeken át a cssavarfejek megközelíthetők. A keret rugalmasságá­nak fokozására szükség esetén a keret két (e) és (h) lapja közié (k) núgók he­lyezhetők. Fölszerelés után az egész keret, (1) posztóbevoníittal húzandó be. A 2. ábra egy második kiviteli alakot mutat be, mely az ismertetettől abban különbözik, hogy a fémlemezikeret belső lapja függőleges hasításokkal (m) nyel­vekre van fölosztva, melyek mindegyike saját rugalmassága vagy külön (k) rúgá ellenében mozdulhat el a keret külső (e) lemeze irányában. Ezen (k) rúgók esetleg el is maradhatnak, mivel a nyelvek ön­magukban is rugalmasaik. Előnye a találmány szerinti bi'lliárd­asztalk eretnek, hogy olcsón előállítható, tartós, az esetleg tönkrement rúgói köny­nyen kicserélhetők, bármely billiárdasfc­talra annak minden átalakítása nélkül fölszerelhető és hogy érzékenysége, kü­lönféle erősségű rúgók alkalmazásával tetszés szerint változtatható. SZABADAT.MI IGÉNYEK. 1. Rugalmas keret biliárdasztalokhoz az­által jellemezve,. hogy a billiárdasztal játékinezejének falkeretéhez egy, élé­vel az asztal lapja felé fordított ék-

Next

/
Thumbnails
Contents