72084. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerék

McgjdWit 1918. évi május hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. "hivatal SZABADALMILEIRAS 72084. szám. XX/a. OSZTÁL'Y Rugalmas kerék. > « KORENY EDE LAKATOS ÉS GUTTMAN SÁMUEL MECHANIKUS ÓZDON. • 4 bejelentés napja 1816 november hó 2-ika. A találmány rugalmas kerékre vonat­kozik. Az eddig ismert rugalmas kerekek a gyakorlatban azért ilem váltak be, mert bonyolódott szerkezetűek voltak, tehát beszerzésük migy költséggel járt, üzem­közbea könnyen elromlottak és kijavítá­suk szakértő mm:kát és sok időt igényelt. A találmány targya oly rugalmas ke­rék, mely egyszerű szerkezete' folytán ol­csón állítható elő, sérülések iránt nem érzékeny és esetleges javítások rajta bárki által néhány perc alatt elvégezhetők. A talalmány lényege az, hogy tetszőleges szerkezetű kcréklalp kerületén egyik ve­gükkel láncszerűen egymáshoz kapcsolt lemezrügóikkal álló öv van megerősítve, úgy hogy' a rúgok szabad végei a kerék legkülső kerüietén kölcsönösen egymáson fekszenek és ezáltal V futófölületet ké­pezik. A mellékelt rajzon példaképen kerék­párnak a találmány szerint szerkesztett rugalmas Jkereke vau föltüntetve és pe-, dig az 1. ábrán homloknézetben, részben metszve, a 2. ábrán litíresztrnetszetben az 1. ábra A—B vonala szerint, nagyobb léptékben. (a) a közönséges keréktalp, (b) a fordí­tott Z alakjában görbített lemezrügók, melyjek egyik végükkel a (c) csavarok segítségével -láncszerüt-n vannak egymás­hoz kapcsolva. A (b) lemezrúgókból álló őv előnyösen csak egy ponton van a (d) csavar segítségével az (a) keróktalpon rögzítse. A (d) csavarnak hajlítás ellen való biztosítására az általa összekötött lemezrügók és a kcréktalp feneke között lévő üreg valamely alkalmas anyaggal, pl. rövid fatuslcóval tölthető ki. ^ "Ha a rúgókoszorú valamely része meg­sérül. az elromlott rágó két csavar oldása, által könnyen és gyorsan eltávolítható és készleiben tartott friss rúgóval helyette­síthető. A rúgókoszorú fölszerelése nagyon egy­szerű művelet, melyet bárki minden szak­értelem nélki'l könnyen elvégezhet. A ko­szorú kifeszítése céljából azon rúgóban, melybe a (d) csavar kapaszkodik, a csa­varorsó 'számára való lyuk előnyösen hosszukásra van kiképezve. Alak, méretek és egyéb szerkezeti rész­letek megváltozlatása a találmány lénye­géi egyáltalában nem érintik.

Next

/
Thumbnails
Contents