72077. lajstromszámú szabadalom • Eljárás könnyen resorbálható tartós nem nedvszívó tejsav nátriumkészítmény előállítására tejsavas mész segélyével

Megjelent 1918. éri május hó 24-én. HAGY. fe Kia SZABADALMI JgW HlVÁTAL SZABADALMI LEÍRÁS 72077. tízám. IV/H/1. OSZTÁLY. Eljárás könnyen rezorbálható, tartós, Qem nedvszívó tejsavas natriumkészítmény előállítására tejsaras mész segélyével. . JOHANN A. WÜLFING CHEMISCHE FABRIK GÉG BERLINBEN. A bejeleAt&s napja 1918 december hó 4-ike Mikén: Emmerich és Löw megfigyel­ték, a mesz;t a szervezet a tejsavas mész sóiról jobban fölszívja ha a vérnek bizo­nyos fokozott alkálescenciája van. Ezt legjobban az emberi testnek telje­sen megfelelő tejsav nátrium sójának be­vezetése állal idézhetjük elő. Azonban a tejsavas nátrium, mely a kereskedelemben csakis igen erősen koncentrált, vizes oldat alakjában tartatik készleten, .nedvszívo­sága folytán nem alkalmazható. Ha tejsavas mész adagolásánál 1 mole­kula nátriumsóra K molekula mészsónál kevesebbet veszünk, úgy ismét nedvszívó terméket kapunk. Ha azonban 2 molekula 'tejsavas nátriumra 1 molekula tejsavas meszet veszünk, akkor oly testhez jutunk, mely 4' molekula kristályvíztartaloimra áll be. Hasonló, azonban csak 2 molekula kris­tályvizei tartalmazó kettős só már több, mint 50 évvel ezelőtt, az irodalomban már megemlíUetett. Ezt azonban a komponen­sek vizes oldatából úgy állították elő, hogy kikristályosodni hagyták. Á tennék fizikai tulajdonságairól, neve­zetesen annak a levegőn való tartósságár röl, azonban ott semmiféle adatot nem ta­láunk, a kapott termék mennyiségéről sem, mely azonban, mivel a kettős só víz­ben könnyen oldódik,'műszakilag termé­szetesen teljesen ki nem elégítő. II példa. , 238 g 9% vizet tartalmazó tej savas me­szet 280 g 20% víztartalmú tejsavas nátriummal keverünk össze, mimelletit a lisztes tejsavas mész a szőrszerü tejsaivas nátriummal először is könnyen kenhető, ragiadós terméket ad, mely azután a hőfok emelkedése közben a ragasz konsistenciá­ját veszi fel és rövid idő múltán porrá dörzsölhető szét. A kettős sóból nyert 4 molekula kristályvizet tartalmazó termék az elméletileg nyerhető legnagyobb meny­nyiséget képviseli. II. példa. 308 rész 5 molekula kristály vizet tar­talmazó tejsavas meszet 208 rész, • 20% víztartalmú tejsavas nátriummal bensőleg összekeverünk, a hőfokváltozás mellett megmerevedő terméket szitán átszorítjuk és kb. 60f i -on számító szekrényben megiszáh ritjuk. Az így nyert, 4 molekula vizet tar­talmazó'termék közvetlenül tabletták elő-; állítására alkalmazható.

Next

/
Thumbnails
Contents