72074. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fakilincs fordítókkal fölszerelt ajtózárakon

Megjelent 1918. évi május hó 24-őtt. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72074. Szám VM/d. OSZTÁLY Berendezés fakilinceforditókkal fölszerelt ajtózárakon. SZABÓ KÁROLY LAKATOS ÉS STÜRNER KÁROLY KÖTÉLGYÁRTÓ NAGYSZEBENBEN. JL bejelentés napja 1917 julina hó 14-ike. A rézkilincsek lefoglalása folytán pótlás­tól kell gondoskodni, amelynek olcsónak és mindennemű ajtózárra alkalmasnak kell lennie és nemi teljesen szakavatott egyének a±ial könnyen fölszerelhetőnek kell lennie.. Már ajánlották a pótkilincs> fordítókat fából vagy hajlított fából ké­szíteni. Az ily pótkilincseknél a nehézség abban áll, hogy a fakilincsfordítóknak az ajtóval, ill. a zárral való összekötését á mindenkori viszonyokhoz 'alkalmazni és tartósan biztots összeköttetést elérni. A találmány tárgya ezen feladat megoldását céloeza. A találmány lényege abban áll, hogy a kilincsfordítóik nem a tulajdon­képeni zárral, hanem a zárpajzs közvetí­tésével az ajtóval vannak összekötve. A kilincsfordítóval karimával ellátott bá­dogpersely van összekötve, melynek kari­mája a zárpajzs alatt fekszik, úgy hogy a bádogpersely és a vele összekötőit kilincs^ fordító a zárpajzsot az ajtóval összekötő csaivarotk segélyével forgathatóan van az ajtóra erősítve. A faikilincsfardító vashü­vellyel van összekötve, mely a zár főidő­jébe nyúló négyszögletes nyúlványt hord és az összökötőhüvellyel csavar révén van kapcsolva, amely az összekötőhüvely övező gyűrűben van elrendezve. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak két megoldási alakja van föltüntetve. 1. ábra a fakilincsfordító és ajtó, ill. a zár közötti összekötetést vízszintes met­szetben mutatja, míg a 2—5. ábra a szerkezet egyes részletei. 6. ábra a szerkezét változata vízszintes metszetben. Az (a) ajtó fatestébe szerelt (b) zár (c) förgője mindegyik oldalon a négyszögletes (d) lyukkal van ellátva, melybe a osonika­gulaaliakú négyoldalú (e) csap nyúlik, mely az (f) vashüvelyen van alkalmazva. Az 1—5. ábrabeli megoldási példánál az (f) hüvely négy (g) hosszhasítókkal van ellátva, melyek az (e) csapig nyúlnaik. A hasított (f) hüvelybe van a hajlított fából készített (h) kilincsfordító betolva. Az (f) foglalóhüvelyben egy második (i) hüvely űl, amely a (j) Kbsszhasítékkal és a (k) karimával van ellátva (4. és 5. ábra). Az "(i) hüvelyre toljuk vasból vagy fából készült (m) zárpajzsot, ajmely szokásos módon több facsavar révén van az (a) aj­tóval összekötve. Az (i) hüvely (k) kari­mája az (m) zárpajzs alatt fekszik, úgy hogy az (i) hüvely rögzítve van, azonban fosigaitliató. Az (í) hüvelynek az (m) pajzs­ból kiálló részén fekszik az (n) gyűrű,

Next

/
Thumbnails
Contents