72073. lajstromszámú szabadalom • Gummipótlóanyag

Megjelent 1918. évi május hó 24-én. MAGY. szabadalmi TQR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 7207B. szám. / IV/h/i. OSZTÁLY. 6 amipótlóanyag. SÁGI SÁNDOR TISZTVISELŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1017 májua hó 26-ika. • A találmány tárgya gummipótlóanyag, mely rugalmassága és tartóssága folytán a jelenleg beszerezhetetlen gumit tökéle­tesen helyettesíteni -képes és melynek emellett még az az előnye is van, hogy élőállítása rendkívül egyszerű és arány­lag olcsó. Az új gumipótlóanyag glicerinnek; zse­latinnak, halhólyagnak és szirupnak me­leg állapotban készült és tetszőleges for­mába öntve kihűlni hagyott keverékéből áll. A keverékhez a rugalmasság foko­zása .céljából esetleg még mézet is adha­tunk. A leírt gumipótlóanyag a legkülönbö­zőbb műszaki és orvosi célokra* billiárd­asztalok rugalmas peremeinek (manti­nelljeinek), gáz- és vízvezetékcsöveikhez' és szerelvényekihez való tömítőanyagok­nak előállítására kiválóan alkalma®. A keverési arány kellő megválasztása által szilárdabb terméket kapunk, mely pl. ru­galmas cipősarkak vagy cipőtalpak elő­állítására használható. Billiárdaszíalok rugalmas peremeinek •.előállításánál a keverési arány pl. a kö­vetkező lelhet: Glicerin Halhólyag Zselatin ! Szirup 47% 3„ 46 „ 4„ Ha szilárdabb (rugalmas cipősarkak készítésére alkalmas) terméket akarunk kapni, akkor kevésebb glicerint és több zselatint veszünk. Egyébként a keverési arányt a találmány keretén belül az el­érendő célnak megfelelően változtat-ÖZABADALMI IGÉNYEK. 1. Gumipótlóanyag, . mely glicerinnek, zselatinnak, halhólyagnak és szirup­nak melegen készült és tetszőleges for­mába öntve kihűlni hagyott keveré­kéből áll. 2. Az 1. igényben védett gumipótlóanyag oly foganatosítási alakja, mely az 1. igénypontban megadott alkatelemeken kívül még- mézet is tartalmaz. ~ 3. Az 1. igényben védett gumipótlóanyag­nak billiárdaszltalok rugalmas pere­meinek előállítására alkalmasi fogana­tosítási alakja, mely 47% glicerin, 3% halhólyag, 46% zselatin és 4% szirup keverékéből áll. MUM muvfekr'tfMMAe m mm í M. MMm

Next

/
Thumbnails
Contents