72072. lajstromszámú szabadalom • Kihúzható nyélrészekkel ellátott ásó

W«nüeiem 1»18- májna ."" 24- i. MAGY. rffes Kia szabadalmi wbb s hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72072. szám. XIX/o. OSZTÁLY Kihúzható nyólróazekkel ellátott ásó. gróf spreti zsigmond kezelő wedendorfban. A bejelentés napja 1915 december hó 3-ika Elsőbbsége 1914 december hó 4-ike. A találmány tárgya gyalogsági ásó, melynek nyélrészei teleszkopikusan össze­tolhatok. » ' A találmány lényege abban áll, hogy a' két nyélrész összeköttetése >úgy kihúzott, mint összetolt állapotban közönséges ba­jonettzár útján történik. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy foganatosítási alkjával „ellátott előírá­sos gyalogsági ásót mutat és pedig az 1. ábrán összetolt nyelekkel, hosszmet­szetben, a 2. ábrán kihúzott nyeleikkel az A—B vonal szerint vett metszetben; a 3. ábrán a C—D vonal szerint vett met­szet az (E) nyíl irányából nézve, a 4. ábrán az F—G vonal szerint vett metszett a (II) nyíl irányából nézve, az 5. ábrán a J—K, a 6. ábrán az L—M és a 7. ábrán az N—P vonal szerint1 vett metszet látható. A mozgatható (1) nyél alsó részén a kúpes (2) hüvely van elrendezve, ame­lyen a (3) és (4) bajonettszárnyakkal el­látott (5) vezető rúd központosán van megerősítve. A szilárd (6) ásónyélhez a (7) és (8) bajonetteinelkedésekkel ellátott (9) ütközőlemez van erősítve. Az (1) és (6) nyelek kihúzott állapot­ban azáltal köttetnek össze, hogy az (1) nyelet elforgatva a (4) szárnyat a (9) le­mezhez szorítjuk és a (2) hüvelyt a (10) hüvely kúpos furatába toljuk. Ha az (1) és (6) nyeleket össze akarjuk tolni, akk.01 *. az (1) nyelet ellentétes irányban forgat­juk el, míg csak a (4) szárny a (11) üt­közőhöz nem ér és ezután az (1) nyelet a (6) nyélbe toljuk mindaddig, amig csak a (3) szárny a (12) kivágáson túl nem haladt, mire az (1) nyél további elforga­tásánál a (3) szárny a (9) lemezhez szo­rul és aZ (1, 6) nyélrészek biztos össze­köttetését létesíti. Azáltal, hogy az (5) ve­zetőrúd sarkosan van kiképezve, az (1) és (6) nyélrészeknek a (9) lemez elhagyá­sa után való elfordulása lehetetlenné van téve és a (3,4) szárnyak az (1,6) nyélré­szeik kihúzásánál vagy összetolásánál mindig a (12) kivágáson kénytelenek át­haladni. f SZABADALMI IGÉNY. i Gyalogsági vagy efféle ásó teleszkopsze­rűen összetolható nyélrészekkel, azál­tal jellemezve, hogy a mozgatható (1) i nyélrészen a (3, 4) bajonettszárnyak-

Next

/
Thumbnails
Contents