72066. lajstromszámú szabadalom • Hajtószíj

. Megjelent 1918. évi május hó 24-én. MAGY. KIR. SZABADALMI JBFF HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72066. szám. V/e/1. OSZTÁLY. Hajtószíj. MECHANISCHE TREIBRIEMÉNWEBEREI UND SEILFABRIK GUSTAV KUNZ AKT.-GES. CÉG TREÜENBEN (SZÁSZORSZÁG). A bejelentés napja 1917 április hó 1-je. P Jelen találmány tárgya ' oly hajtószíj, melynél a találmányi gondolat abban áll, Tiogy a drótból. való lánc- vagy vetülék­fonalak papirossal vannak körülfonva. A drótból való lánc- vagy vetülékfona­lak helyett más rugalmas anyag, pl. szőr, pamut vagy hasonló is választható, mely­nek szilárdsága azonban a drótéval közel egyenlő. Ily hajtószíjaknak az előállításánál több réteges egymás között összeszőtt szövő­mintát választunk, mely a hasznom súr­lódás növelésére és a húzóanyagiiak ko­pás ellen való védésére még küiön rászőtt lágy fulóföl'ületekkel láitűiátó el. A csatolt rajz egy ily hajtószíjnak váz­latos képét tünteti föl, és pedig a'z 1. ábra egy drótból készült szíjat, mely­nek láncfonalai, a 2. ábra pedig egy olyat, melynek vetü-» lékfonalai papirossal vannatk befonva. Az (a) hajtószíj, mely az ábrákon fölül­nézetben van föltüntetve a (b) drótokból van szőve, mely drótok a (c) papirossal vannak befonva. , t SZABADALMI ICÍNYKK. 1. Hajtószíj azáltal jellemezve', hogy a drótból való lánc- vagy vetülékfonalak papirossal vannak befonva. 2. Az 1. alatt igényelt hajtószíjnak egy kiviteli alakja azáltal jellemezve, hogy a drótból való lánc- vagy vejtülékfona­iak helyett más rugalmas anyagból való fonalak vannak alkalmazva, rneJvnek' szilárdsága azonban a dróté­val közel egyenlő. (1 rajzlap melléklettel.) HUM DÍMMOTTAMMW «WM> I< AUWNMI

Next

/
Thumbnails
Contents