72065. lajstromszámú szabadalom • Közvetlen visszafolyású kanüla orvosi vagy hygienikus használatra

Megjeleni, 1918. evl május ü<> g4-ép. MAGY; SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72065. szám. Vll/e. OSZTÁLY Közvetlen visszafolyású kanüla orvosi vagy higiénikus használatra. KROHN SZÜL. R1CHTER ERZSÉBET MAGÁNZÓ BERLIN­GHARLOTTENBURGBAN. A bejelentén napin 1916 október hő 24-ikei. Elsőbbsége 1914 május hó 30-ika. Jelen találmány tárgya orvosi vagy higiénikus használatra, különösen a húgycső betegségeinél való alkalmazásra szolgáló kanüla. A mellékelt rajzban a találmány tár­gya némileg ldsebbített léptékben van föl­tüntetve, amidőn is azonban öblítőfolya­dék fölvételére szolgáló gumiiabda he­lyett tetszőleges más ösmert készülékít, pl. imgátortartályt vagy hasonlót hasz­nálhatunk. A rajzban (a) a gumilabda, (b) a gumi­cső, mely a (d) kanülacsőnek (c) csatla­kozódarabjára kapcsoltatik. A (d) kanüla vékony, vékonyfalú csőből áll, mely vé­gén a vastagított félcsúcsban és gyengén ívelve összefutó zárt (e) rész fölvételére szolgál. Ezen (e) rész ott, ahol a (d) cső­vel való kapcsolat fekszik, illetve a (d)( cső kezdődik, köralakú fölületén, illetve vállrészén, amely a (d) cső feié van for­dítva, tetszőleges számú (f) nyílással van ellátva, melyek célszerűen kifelé ferdén haladnak, úgy hogy' az ezekből kiáramló folyadék ferdén és nem a (d) csővel pár­huzamosan irányul. A mellékábra az (e) rész nézetét mu­tatja ?z (f) furatokkal. Az (e) résznek ezen sajátszerű kikép­zése folytán, a beteg % készülék haszná­lata alatt a kanüléC a húgycsőben föl- és letolhatja és tetszőleges irányban, fölül, alul, oldalt nyomhatja, miáltal a belső finom ráncok széthaj'.íatnak és az összes gonokokkuszok, illetve baktériumok már néhány kezelés után tökéletes biztonság­gal eltávolíthatók. A kezelés maga telje­sen fájdalommentes. A kamillát nagyság, alak és hossz te­kintetében tetszőlegesen másként is ké­pezhetjük' ki és tetszőleges alkalmas anyagból, pl. fémből, nemes fémből, eibo-r nitból. üvegből stb. készíthetjük. SZABADALMI IGÉNY. Orvosi célokra szolgáló kanüla, jelle­mezve azál'ial, hogy egy vékonyfalú,, vékonyabb csőnek végén, • félhegyben, gyenge íveléssel összefutó zárt (e) rész van alkalmazva, melynek a (d) cső felé fordított körgyűrüalakü fölülete, illetve pereme tetszőleges számú (f)« furattal van ellátva, amelyek célsze­rűen a csőtől ferdén irányulnak' ki­felé. (1 rajzlap melléklettel.) PALIM RtUvtNVTÁnMAa NYOMDÁJA auMPMTEK

Next

/
Thumbnails
Contents