72056. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szilárd tüzelőanyagoknak, mint barnaszénnek, lignitnek, turfának tökéletesebb értékesítésére

Megjelent 11)22. évi december hő .'ÍO-án. : v ! : — » MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 72056. szám. IVh/l. OSZTÁLY. Eljárás szilárd tüzelőanyagoknak, mint barnaszénnek, lignitnek, turfának tökéletesebb értékesítésére. IUEDEL ARTHUR MÉRNÖK KÖSSEBNBEN (SZÁSZORSZÁG). A bejelentés napja 1916 november hó 15-ike. Elsőbbsége 1916 január hó 26-ika. Javaslatba hozták már barnaszén és ha­sonló anyagok brikettőzésénél magnéziiun­oxikloridot használni, sineretes továbbá hasonló adalékok által a hamunak olvaszt­h a lóságát befolyásolni. Ezenkivül ;i fém­kloridokat a tüzelési technikában már arra is használták, hogy azoknak a szén­hez való keverése által a szén kéntar­talma ártalmatlanná váljék. A jelen találmány szerint már most az alkálink és földkáliák kloridjait oly célból keverjük briketté sajtolandó anyaghoz, hogy az ebben tartalmazott kötött nitro­gént kloraminonium alakjában nyerjük. Ezt elérendők az említett kloridokat a (iizelőanyag 11 itrogé 11 tartalinával legalább aepuivalens mennyiségben adjuk az égő­anyaghoz. Ez esetben az elgázosílás, el­kokszolás, vagy elégés alkalmával a tü­zelőanyag nitrogénje megfelelő nedvesség­tartalom jelenléte mellett klorainmon'­uimná változik. Minthogy ezen kloridok többnyire hidratvizet lekötő sókat alkotnak ennek folytán a szükséges nedvességtar­talmat sok esetben már maga a hidrát' víz nyújtja. A kloridok hozzáadása különösen akkor előnyös, ha a tüzelőanyag igen magas víz­tartalommal bír. mint pl. a tőzeg, lignit, vagy máselTéle esetében. Ily esetben a kloridok, különösen a magnéziuniklorid, a brikettezendő anyag kolloidális alkat­részeire koagulalóan hatnak, miáltal az anyag víztelenítése megkönníttetik és a brikettek összetartása megjavíttatik. . Szabadalmi igényeli: 1. Eljárás tüzelőanyagokból a kötött nit­rogénnek klorainniuniuin alakjában való nyerésére, azáltal jellemezve, hogy a brikettezendő anyaghoz, ennek nitrogén tartalmúval aeq ni valens meny­nyiségben, alkáliák vagy földalkáliúk kloridjait adjuk. 2. Eljárás tüzelőanyagok, különösen tőzeg lignit szárítására, azáltal jellemezve, hogy a nyers anyagot az alkáliák, vagy földkáliák kloridjainak hozzáadása ál­tál víztelenítjük. Pallas nyomda, Badapest.

Next

/
Thumbnails
Contents