72051. lajstromszámú szabadalom • Berendezés forgótengelyek tengelyirányú nyomásának jelzésére, főleg csigasajtó és hasonló berendezések sajtolónyomásának mérésére

Megjelent 1918. evi májas hó 24-en. MAGY. szabadalmi EIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 72051. szám, vii/f. OSZTÁLY Berendezés forgó tengelyek tengelyirányú nyomásának jelzésére, főleg esigasajtó és hasonló berendezések sajtolónyomásának mérésére. LINDENER EISEN- UND STAHLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG HANNOVER-LINDENBEN. A bejelentés napja 1916 december hó 7-ike. KUfibbtAge 1916 szeptember hó 1-je. A jelen berendezés forgó tengelyek tengelyirányú nyomásának, jelzésére, íő­leg esigasajtó és hasonló berendezések sajtolónyomásának mérésére való. A ta­lálmányt egyrészt egy nyomásmérő és egy nyomócsapágy egyesítése, másrészt pedig az jellemzi, hogy a nyomócsapágy­ban folytonosan bezárva lévő folyadék úgy közvetítőtagként szolgál a nyomó­csapágy számára a súrlódás fölvételére, mint a nyomás mérésére. Egy csigasajtóhoz való / nyomocsapagv gyanánt kikepezett hidraulikus mérősze­lencének egy foganatosítási példája a mellékelt rajzon hosszmetszetben van bemutatva. Az (a) csigatengely (c) nyomóesapágva mérőszelence gyanánt van kiképezve.. A nyomásmérő megtöltésére valamely nyo­móíolyadékot, pl. glicerint vagy effélét Használunk, mely gyakorlatilag nem en­gedékeny, úgy hogy a tengely tengely­iránvi'i eltolódása be nem következhcíik. A nvomófolyadékban tömitetlenségek folytán esetleg bekövetkező veszteség al­kalmas szivattyúval ismét kipótolható. A nyomócsapágy töltésével egy (b) mano­méter áll kapcsolatban, melyen a nyomás leolvasható. Manoniéler helyett természe­tesen, esetleg ezzel egyidejűleg is, tetsző­leges más jelzőberendezések is (önmű­ködő följegyzőjelentő stb. szerkezetek) használhatók. SZABADALMI IGÉHY. Berendezés forgótengelyek tengelyirányú nyomásának jelzésére, főleg csiga­sajtó és hasonló berendezések sajtoló­nyomásának mérésére, melynek jel­lemzője egyrészt egy nyomásmérő és egy nyomócsapágy egyesítése, más­részt pedig az, hogy a nyomócsapágy­ban folytonosan bezárva lévő folya­dék úgy közvetítőtagként szolgál a nyomócsapágy számára, a súrlódás föl­vételére, mint a nvomás x észére. (t rajzlap melléklettel.) PAUAS RÉSZVÉNY • «j»ISAa»< NYOMDÁJA 3UOAP€8TEFT

Next

/
Thumbnails
Contents