72042. lajstromszámú szabadalom • Levehető csúszásgátló berendezés gépkocsikerekekhez

Megjelent 1918. évi május hé 24-én. MAGY. gg|. KIR szabadalmi |bb hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72042. szám XX/a/2. OSZTÁLY. Levehető csúszástgátló berendezés gépkocsikerekekhez. h. büssing cég braunschweigban. A bejelentés napja 1916 november hó 8-ika. Klróbbaége 1915 november hó 39-ike. A jeíen találmány tárgya gépkocsikere­kekhez való levehető csúszástgátló ben rendezés, mely egy a kerék futófölülete köré fektetett lapos (b) szalagból áll .(1. a mellékelt rajzot), mely külső oldalán, a csúszást megakadályozó érdesítéssel, pl. (a) nyúlványokkal, vagy mélyedésekkel, vagy egyéb csúszástgátló eszközökkel van ellátva és melynek belső oldalán (c) nyúl­ványok vannak kiképezve, melyek egyet­lenegy, meg nem szakított léccé is lehet­tek egyesítve. Utóbbiak a kerékabron­csot (a futófölületet) alkotó (d) vasgyű­iűk közt lévő hézagba, vagy egyetlenegy ilyen .vasigyűrű mélyedéseibe nyúlnak be és ezzel meggátolják a (b) szalag oldal­irányú eltolódását, sőt, az utóbbi esetben, annak a kerék kerülete irányában való eltolódását is. Lehet a (b) szalag közepe helyett annak két szélén is elrendezni a (c) nyúlványo­kat, melyek ekkor oldalról fogják közre a (d) vasgyűrűket, vagy egyetlenegy ilyen gyűrűt és ezzel szintén meggátolják annak oldalirányú tolódását. A (b) szalag egy fölhasított darabból lehet készítve, vagy több gyűrűdarabból lehet összetéve. Az összefoglalás az össze­kötési helyen, vagy helyeken oldalt elren­dezett (e) fülekkel történhetik, melyek a kerék tengelye fölé le vannak görbítve, hogy ne legyenek a kerék futófölületlébein. E fülek lyukaikkal vagy furatokkal van­nak ellátva, melyeken (f) csavaros szö­gek vannak keresztüldugva. Ezáltal a (b) v szalagot a kívánt mértékben meg lehet feszíteni a kerék futófölületén. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Levehető csúszástgátló berendezés gép­koosikerekekhez, melynek jellemzője egy lapos, külső oldalán (a) csúszást­gátló eszközökkel ellátott (b) szalag, mely belső oldalán (c) nyúlványok­kal van ellátva, melyek a szalag elto­lódását a kerék futófölületén meggá­tolják. 2. Az 1. pontban igényelt levehető csú­szástgátló berendezés foganatosítási alakja, melynek jellemzője az, hogy a csúszástgátló eszközöket hordó, a ke­rék futófölületén való eltolódás elle­nében védett (b) szalag oldalt elrende­zett, a kerék tengelye felé meggörbí­tett (e) fülekkel és ezeken kereszfül­dugott (f) csavaros szögekkel van összetartva és á kerék futófölületén megfeszítve. (1 rajilap melléklettel.) c«Lt Ar ttaZVfMV iMSMU H»—M> l«

Next

/
Thumbnails
Contents