72039. lajstromszámú szabadalom • Belső bevonattal ellátott fapipa

. iMLegJeient 1918. évi május hé 24-éu. . MAGY. ^ KIR szabadalmi jhh hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72039. szám. VI/e. OSZTÁLY. Belső bevonattal ellátott f&pipa. gebrüder z1egler aktiengesellschaft cég ruhlaban (thüringia). A bejelentés napja 1917 jalias hó 4-ike. A jelen találmány tárgya belső bevcwíat­tal ellátott fapipa, amelynek bevonata borított fém és valamely földszerű anyag keverékéből áll; A fa'pipákat eddig az. át­égés megakadályozása céljából igen ke­mény fából készítették. Ha olcsóbb, bel­földi fát akartak használni, akkor a pipa­fejet belső fémbetéttel kellett fölszerelni. Ez a bet^t azonban a dohány ízét kelle­metlenül befolyásolta s amellett a pipa­fejben könnyen meglazult. A jelen találmány szerinti pipafej porí­tott fém és földszierű anyag keverékéből álló bevonattal van ellátva. Az ilyen be­vonatnak a fémbetéttel szemben az az előnye van, hogy a bevonat a pipafej belső fölületéhez símül és a dohány ízét a legkevésbé sem befolyásolja. Ha a b&­vonat csak porított fémből állnak, akkor a lecsapott fém folytán a dohány íze szen­vedne s amellett a fémbevonat könnyen meg is olvadhatna. Minthogy azonban a porított fém földszerű anyaggal van ke­verve, ya bervonlat tűzállósága és tartós­sága biztosítva van, tehát „ugyanaz az előny van elérve, mintha a pipafej drága, külföldi kemény fából készült volna. Az ilyen pipában égő dohánynak olyan ize van, mintha a pipa tiszfta- fából vagy taj­tékból volna előállítva. Földszerű anyag gyanánt agyag, cement és eféle használható, míg ezen anyag és a porított, fém megkötésére valamely folyé­kony kötőanyag alkalmazható. SZABADALMI IOÍNY. Belső bevonattal ellátott fapipa, jelle­mezve a&által, hogy a bevonat porított fém és valamely földszerű anyag ke­verékéből áll, amelyhez kötőanyagul szolgáló folyadék van adva. •ALUU RéSTVÍNVT/llWMAo NYOMOÍJA BUOWMTBI

Next

/
Thumbnails
Contents