72038. lajstromszámú szabadalom • Szorítózár művégtagokhoz való csuklók rögzítésére

Megjelent 1918. évi május hó X 4-én. MAGY. fo KIR. szabadalmi hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72038. szám. Vll/e. OSZTÁLY. Szorítózár művégtagokhoz való csuklók rögzítésére. SOUKUP VENCEL ELEKTROTECHNIKUS KARLSZBÁDBAN. A bejelentés napja. 1917 julius hó 18-iká. Elsőbbsége 1916 május hó 13-ika. A jelen találmány tárgya szorítózár mű­végtagokhoz való csuklók rögzítésére. Az ismert ilyen szorítózáraiktól a találmány tárgya abban különbözik, hogy itt egy hengeres üreges, tok forgatmató födeleinek Tjelső oldalán rúgóhatás alatt álló szorí­tóreteszek vannak leüirendezve, melyeket az említett födeleken megerősített emelő­karok segélyével meg lehet oldani. K mellékelt rajzon a találmány tárgyá­• na'k egy foganatosífási példája van. be-' mutatva. Az 1. ábra a csukló egyik oldalnézete, a 2. ábra az 1. ábra fölülnézete, részben metszve és a • 3. ábra a két szorítóretesz egyikének oldalnézete. A szelenceszerüen alkotott csukló lénye­gileg három főrészből áll, nevezetesen; egy középső üreges hengeralakú (1) tok­részből és két, ennek födeleit képező, tárosalakú (2) és (3) födőrészből, mely utóbbiak célszerűen recézett szélüek. A i(2) és (3) födőrészekkel (4) és (5) emelő­karok vannak szilárdan összekötve pl. (6) szöges csavarok segélyével (1. ábra). A két, pl. csövekből képezett (7) és (11) csukló'szár közül a (7)-tel jelölt, körív­alakú (9) karimával ell'átött (8) "toldat se­gélyével, (10) szeges csavarokkal (2. 3. áb­rák), a középső hengeres (1) tokrészhez van erősítve, míg a (11) csuklószár az (1) tok középvonala körül lenghető (12) -villá­hoz van kötve. Ez a villa a (13), (14) vfl­laszárakból "és az eziek közé fogott (15) betétből áll (2. ábra). A (13, 14) szárakat a (15) betéttel (16) csavarok foglalják össze (1. ábra). A (13) villaszáír az (1) tok­ban elhelyezett (18) bütykös tárcsa (17) tengelyével, pl. a (19) csavaranya közvetí­tésével, szilárdan van összekötve. Hasonló módon van a (14) villaszár a szintén az (1) tokban elhelyezett (21) bütykös tárcsa (20) tengelyével a (22) csavaranya közve­títésével merev kapcsolatban. A (18) és (21) bütykös tárcsák, mint az 1. és 3. ábra összehasonlításából látható, ellentétesen vannak alkotva és az (1) tokban elhe­lyezve és közvetlenül a (2) és (3) födél 'belső oldaláira feküsznek. A (18) bütykös tárcsa (17) tengelye az (1) tokban (23) karimában flytatódik és (24) csapban végződik. Ez a csap a (21) bütykös tárcsa azonosan Jdképezett központi furatába nyúlik. (2. ábra). A (2) tokfödelen (25) szegek közvetíté­sével (26) . szőri t ógyürü k vannak ágyazva. A (18) bütykös tárcsa nyúlványainak fu-

Next

/
Thumbnails
Contents