72036. lajstromszámú szabadalom • Eljárás foszforszegén ferromangan, tükörvas vagy nyersvas előállítására foszforban gazdag és mangant tartalmazó ércekből, salakokból és hasonlókból

Megjelent 1918. évi május hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72036. szám. XII/e. OSZTÁLY. J>ljáj;á8 foszforszegény ferromangan, tükörvas vagy nyersvas előállítására foszfor­ban gazdag és mangant tartalmazó ércekből, salakokból és hasonlókból. SONNENSCHEIN ADOLF KÖZPONTI IGAZGATÓ WITKÓWITZ­EISENWERKBEN. A bejelentés napja 1917 április hó 6-ika. Ismeretes, hogy ferromangan és tükör­vas az acélmüvek üzemében csakis egy még megengedhető legmagasabb foszfor­tartalomig használhatók, úgy hogy ferro­mangan, tükörvas vagy foszforban sze­gény nyersvas előállítására a foszfortar­talmu ércek, salakok s hasonlók legna­gyobb részben vagy tisztán magukban magas foszfortartalmuk miatt nem hasz­nálhatok, ha foszfortartalmuk egy meg­határozott határon túl megy. Jelen találmány célja megfelelő man­gánércek hianyában foszforban gazdag kiindulási anyagokat is fölhasználni ferro­mangan, tükörvas és nyersvas előállítá­séra. Ezen nyersanyagokat a találmány ér­telmében első sorban akként hasznosít­juk, hogy azokat nagyolvasztóban, elek­trokemencében vagy hasonlóban rendes módon erősen foszfortartalmu ferroman­ganra, tükörvasrá vagy nyers vasra dol­gozzuk föl, amikor az így előállított ter­mék foszfortartalma a kiindulási anyag foszfortartalma szerint 6%-ot, sőt még többet fog kitenni az így kapott erősen foszfortartalmú ötvözeteket az ismert .rissítő készülékek vaalmelyikében pl. a bessemerkörtében egy megjfelelően elő­készített helytálló vagy billenthető mar­tinkemencében, keverőben, elektroke­mencében stb. frissítő folyamatnak vet­jük alá. Gazdasági okokból ajánlatos a frissítőfolyamatot savanyúan keresztül vinni. Ezen frissítőfolyamatnál az ötvözet mangántartalmáí a levegő, vagy oxygént leadó vas- mangan, vagy egyéb vegyü­letek oxydálja, míg a képződő salak meg­felelő összetétele mellett a foszfor csak­nem teljesen a vasban marad vissza. Az, így keletkezett foszforszegény vagy foszformentes, azonban manganban gaz­dag salakot már most megfelelő mész hoz­záadása mellett a nagyolvasztóban vagy hasonlóban foszforszegény ferromangan, tükörvas és nyersvas előállítására hasz­nálhatjuk. A visszamaradó foszfortartalmu vas az ismert bázikus acéleljárások egyike sze­rint folytvassá vagy acéllá dolgozható föl. SzABA.DA.LMI IGÉNY. Eljárás fosiziforszegény ferromangan, tü­körvas vagy nyersvas előállítására

Next

/
Thumbnails
Contents