72033. lajstromszámú szabadalom • Kenyérsütő, dagasztó, tésztanyújtó és tarhonyakészítőberendezés főleg katonai célokra

___ Megjelent 1918. évi május hó 34-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI fg g' HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS ' 72083. szám. X j OSZTÁLY. Kenyérsütő, dagasztó, tésztanyújtó és tarhonyakészítő berendezés főleg katonai célokra. PAPP ISTVÁN IPARI NAGYVÁLLALKOZÓ DEBRECZENBEN. A bejelentés napja 1917 febrn&r hó 14-ike. A jelen találmány főleg katonai cé­lokra való kenyérsütő, dagasztó, tészta­nyújtó és tarhonyakészítö berendezésre vonatkozik, mely lényegileg egy kocsira szerelt sütőkemencéből és a hozzátartozó eszközökből áll. Előnye, hogy gyors mun­kát tesz lehetővé és menetközben is üzemben tartható. ' A találmány tárgyának egy foganatosí­tási példája a mellékelt rajzon van bemu­tatva és pedig: az 1. ábra a kocsira szerelt kenyérsütő kemence oldalnézete, a 2. ábra függélyes keresztmetszete hösz­szának közepén át, félig nyitott ajtók­kal, a 3. ábra távlati képe, a 4. ábra a tésztanyújtó berendezés oldal­nézete és az 5. ábra függélyes keresztmetszete. Az 1. ábrán pontozott, a 2. és 3. ábrán teljes vonalakkal rajzolt (1) kocsi, melyre a (2) sütőkemence levehetően van sze­relve, két oldalán lefelé nyíló (3) ajtók­kal ellátott szekrényalakú üres tartályt alkot, mely a kenyérsütéshez való liszt, valamint a kész kenyér befogadására való. ( A (2) sütőkemence lényegileg három, egymásíölött fekvő szakaszra osztott szek­rényalakú testből áll, melynek legalsó, egy (4) válaszfallal két egymasmellett fekvő (6, 7) részre osztott szakasza, a ke­mence egyik vége felől, a lefelé nyíló (5) ajtón át hozzáférhető és egyik, (a 2. áb­rán jobb oldali, a 3. ábrán elülső) (6) ré­szében hamutér gyanánt szolgák másik (7) részében pedig a kemence üzeméihez szükséges szerszámok, mint piszkavas, hamukihúzó lapát, tüzelőanyaglapá^, ke­nyérsütőlapát stb. elhelyezésére való. A középső szakasz, mely három, a kemence hosszában egymásmellett fekvő részre van osztva, (8) középső részében tüzelő­tér gyanánt szolgál, az alatta lévő, fönt­említett (6) hamutérbe vezető (9) nyílá­sokkal (rostélylyal) van ellátva és az ol­dalra nyíló (10) tüzelőajtón át hozzáfér­iiető, míg a két Szélső rész a középső rész­től elkülönítettl alsó részeiben Ifcüzelöfaj, SZ/,ÍI stb. befogadására való, a középső résszel összeköttetésben álló fölső (81 ) részeiben pedig huzamcsatoroákat alkot a (9) rostélyon égő tüzelőanyagból fej­lődő égéstermékek tovavezetésére. A leg­fölső (11) szakasz végül, mely az oldalra

Next

/
Thumbnails
Contents