72026. lajstromszámú szabadalom • Kihúzóasztal kihúzható és berakható lapokkal

Megjelent 1918. évi május hé 34-én. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI jES| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72026. szám. . VIII c. OSZTÁLY. Kihúzóasztal kihúzható és berakható lapokkal. SCHLESISCHE HOLZINDUSTRIE-AKTIENGESELLSCHAFT VORMALS RUSCHEWYH ,v SCHMIDT CÉG LANGENÖLSBEN. A bejelentés napja 1917 jnnius hó 21-ike. Elafibbsége 1915 jnnius hó 29-ike. Jelen találmány tárgya kihúzható asz­tal. mely ugy kihúzható, mint pedig be­rakható lapokkal is el van látva. Az új asztal egyrészt azáltal van jelle­mezve, hogy míg az aszjalállvány szilárd egészet képez és lábai a lapok kihúzásá­nál állásukat megtartják, a két részből, alló fölső lapöt a kihúzható Kapok ma­gukkal viszik, ha ezeket, miután a fölső lap alól kihúzattak, még tovább mozgat­juk, úgy hogy a berakható lapok szá­mára hely képeztetik, másrészt az asztal a kihúzható lapokkal összekötött csapó­lábak forgatására és rögzítésére szolgáló önműködő berendezés által van jelle­mezve, ami által a csapólábak a kihúz­ható lapoknak fölső lapok által való ki­húzása után használati helyzetükbe kerül­nek és a lapokat és a kihúzolécéket a további kihúzás közben, valamint a ki­húzott helyzetben, de visszatolásuknál is alátámasztjuk, míg a fölső lapok alá való betolásuk előtti önműködő, újból való föl­felé forgatásuk be nem következik Az új elrendezés folytán, ami eddig a kihúzó asztaloknál lehetetlen- volt, a fölső lap, mint ahogyan ábrázolva van, végei Jegömbölyíthetők, lehetnek azonban to­jasdad vagy kerekded alakúak is, ha se­fjédsarkokat alkalmazunk, a 'fölső tag azonban természetesen csak úgy, mint eddig, derékszögű is lehet. Mint a mellékelt rajz, melyen az asztál különböző helyzetekben van ábrázotoa, mutatja, az asztal a szokásos (3) kihúzó­k'sekkel van ellátva, rtielyek vasból valók és ennélfogva kevés helyet igényelnek.*A (2) kiiiuzható lapoknak kihúzása ismert módon történik. Ha ezen kihúzható* la­pok alól ki vannak húzva, akkor, ha visszamozgatás folytán az őket rögzítő (1) kilincsek befolyása alól vannak oldva, a (2) kihúzható lapokat követik, mert a másik kihúzó lécpár velük az (5)" szögvas í'.ltal össze van kötve, mihelyt ez a lécpár az első lécpár ütközése folytán tovavitetik. A kihúzás csak oly mértékben eszközöl­hető, amennyire ezt a (3) lécek megen­gedik. A (2) kiiiuzható lapokhoz csuklósan csatlakoznak az alul állítható csapágyak­kal ellátott (6) lábak, melyek csuklósan csatlakozó (7) rudak által vannak a két (8) emelővel összekötve, mely emelők egyik karja villát képez. Az asztalállvá­nvon (9) ütközők vanniak megerősítve,

Next

/
Thumbnails
Contents