72024. lajstromszámú szabadalom • Evőeszköz

Megjelent ig^g. m ( yU 8 hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72024. szám. xvin/u. OSZTÁLY. Evőeszköz. GLASNER EDE SÜTŐMESTER BUDAPESTEN. A bejelentő* napja 1917 jolina bó 21-ike. , A szilárd darabokat tartalmazó híg éte­lek sem kanállal, sem villával nem ehetők •kényelmesen. E célra alkalmas evőeszköz képezi találmányom tárgyát. Ezen evőesz­köz oly kanál, mely kagylója egy részén villává van kiképezve, illetve villaíogak­kal ellátva úgy, hogy ezen evőeszköz ka­nál és egyszersmind villa gyanánt is hasz­nálható. A mellékelt rajzon találmányom tárgyá­nak egy kiviteli alakja van nézetben pél­dakép föltüntetve. Az (a) kanál kagylója villaszerű (b) fo­gakkal van ellátva. Ez<en fogaik a rajzon föltüntetett példában magából a kanál testéből vannak kivágva, de külön fölerő­sített darabok is lehetnek. Szabadalmi ISÍ*T. Kanál, mely kagylója egy részén villává van kiképezve, illetve villafogakkal el­látva. (1 rajzlap melléklettel.) RALLA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NÍŰVDÁJA BUOAPBSTCR

Next

/
Thumbnails
Contents