72019. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas járműkerék

Megjelent 1918. évi máj us hó 24-én. MAGY. gg^ KI a SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72019. szám. XX/a. OSZTÁLY. Rugalmas jármükerók. WÁGNER ANTAL GÉPSZERKESZTŐ BUDAPESTEN. & bejelentés napja 1916 november hó 1-je. Jelen találmány a rugalmas járműke­rékre vonatkozik. A találmány elve sze­rint a spirálrugók a (1) kerékkoszorúba (3. és 4. ábra) vájt horonyba vannak el­helyezve, merőlegesen a tengely irányára. A kerékkoszorú a (2) dróttekerccsel van rögzítve. A (2) dróttekercsre helyezendők a (3) rúgó tányérok. A (3) rúgótányérokba szerelendck a (4) spirálrúgók, amelyek az (5) rúgótányérokkal vannak határolva. Az (5) rúgótányérok segélyével a (6) drót­tekercs tartja leszorítva a (4) spirálrúgó­kat az (1) kerékkoszbrúra. A (4) spirál­rúgók és a (2, 6) dróttekercsek egy (7) határló vízhatlan vászonnal vannak kö­rülvéve, a rugók tisztántartása végett. Az egész a szalagszerűen tekercselt (8) zör­géstelenítő párnával és a (9) szögecselt vászonnal vagy bőrtalppal van burkolva. A (9) szögecselt vászon a (10) lemeztbe burkolt (11) vasdrótra, a (12) drótkötél segélyével van az (1) kerékkoszorúra föl­szerelve. Ilyen elrendezés mellett van lehetővé téve az, hogy a járműkerékkel egy oly gumiszerű rugalmasság legyen előállít­ható, mely a gördülő föl ül etekhez némi­leg alkalmazkodik. SZABADALMI IGÉNYEK. í. Rugalmas jármükerók jellemezve egy kerékkoszorúba vájt horonyban elhe­lyezett spirálrugók által, mely spirál­rugók a tengelyre merőleges irányban vannak a koszorúban elhelyezve. 2. Az 1. igény szerinti rugalmas jármű­kerék foganatosítási alakja jellemezve azáltal, hogy a dróttekerccsel meg­rögzített kerékkoszorúba vájt horony­van, a spirálrugók kétoldalt rúgótá­nyérokkal elfödve és egy dróttekercs­csel leszorítva vannak. 3. Az 1. igény szerinti rugalmas jármű­kerékhez való zörgéstelenitő jelle­mezve a kerékkoszorú és rugókra szallagszerűen rá spulnizott párna ál­tál, melyre egy szögecselt vászon vagy bőrtalp, egy a kerékkoszorúra erősí­tett lemezkébe foglalt drótra, egy drótkötélfél hurkoltán fölerősítendő. (1 rajzlap melléklettel.) 'AUM (ÉUvtNTTÁmwAe NYOMDÁJA •UMIWW

Next

/
Thumbnails
Contents