72016. lajstromszámú szabadalom • Fúrófej

Megjelent 1918. évi május hó 34-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS i 72016. szám. XVl/d. OSZTÁLY. ^ Fúrófej. SCHILLING MIKSA SZERSZÁMGYÁROS MEHLISBÉN. •V A bejelentés napja 1916 szeptember hó 80-ika. • A jelen találmány tárgya oly fúrófej, amelynek fúrószerszámai az anyag lelhető legjobb kihasználása mellett pontosan beállíthatók és azonkívül beállítás vagy utánállítás alkalmával a fúrófej egyes ré szei csak korlátolt mértékben szedendők szét ' A találmány lényegie abban áll, hogy a négyszögletes keresztmetszetű egyenesj acéldarabot alkotó- fúrószerszámokat körr mök tartják, amelyek a fúrókhoz hason­lóan a fúrók felé néző oldalaikon fogazíva vannak, mimellett a fúrók ezen körmö­kön utánállíihatók, úgy hogy a fúróacél­dárabok majdnem egész hosszúságúkban kihasználhatók. A körmöket a fúrótok és födél lejtős pályáin spirális bordák veze­tik, amelyek a fúrófej körül elforgatható gyürűalákú testen vannaik kiképezve. Ezep testet egy szorítókapocs tartja, míg ez utóbbit a fúrófejjel kapcsolódó csavar­anya biztosítja helyzetében!. A spirális bordákkal ellátott gyűrű hosszhornyába egy csavarszög nyúl,-amely a gyűrű levé­telét lehetővé teszi és egyúttal annak szá­mára vezetéket alkot A fúrófej maga és az azt körülvevő gyűrű beosztással és pedig célszerűen nonius beosztással van ellátva, hogy a fúróacélok a fúrófejben a mm. törtrészéig terjedő, pontossággal legyenek beállíthatók. Azon körülmény folytán, hogy a fúró­kat körmök tartják, ámelyeknek fogazár» sán a fúrók eltolhatók, ez utóbbiak gya­korlatilag teljes hosszukban kihasznál­hatók lesznek. Ha a fúrókat a körmökhöz képest el akarjuk'állítani, alkkor csak a szorítókapcsot és a csavaranyát kell any­nyira meglazítanunk, hogy a spirális bor­dákkal ellátott gyűrű a megfelelő spirális hornyokkal bíró körmökből kikapcsolód­jék, azonban a fúrófejet nem kell szét­szednünk. A találmánynak egy kiviteli alakját a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábra a fúrófej metszete az 5. ábra A—B vonala szerint a 2. ábra a fúrófej oldalnézete, a 3. ábra fölülnézete, illetve az 1. ábra C—D vonala szerinti metsizete, a 4. ábra az E—F vonal szerint vett met­szet, az -5. ábra a G—H vonal szerint vett met­szet, a 6. ábra a fúrófej födőlapját és a tokkal való összeköttetését mutatja. A fúrófej az (1) tokból az ebbe csava-, rolt (2) orsóból a tokhoz csavárok segé->

Next

/
Thumbnails
Contents