72010. lajstromszámú szabadalom • Műalsókar egykezűek számára

Megjelent 1918. évi május hó 24-én. MAGY. SZ&BADALMJ « ' " • TM -tTTTT Km. HIVATAL 72010. száni: VH/e. OSZTÁLY Mflalsók&r egykezüek számára. LEHMANN KERESZTÉLY FÖLÉPlTMÉN Y-FÖLÜGYELÓ R/M KEHLREN. k bejelentés napja 1917 jnnias hó 18-ika. Jelen találmány a lecsonkított alsótkar­ral biró egyének számára való segédesz­köz, melynek segélyével a fölsőkar csonkjában szunnyadó izomerő mező- és erdőgazdasági munkáknjál, úgyszintén egyéb nehéz munkák teljesítésénél cél­szerűen kihasználható. Mellékelt rajz a találmányt hároan áb­rában mutatja be. A találmány lényegében egy, a hónalj alá helyezhető (a) kengyelből áll (miként az 1. ábrán látható), mely célszerűen haj­lított acélbédokból készülhet .és égy gömbcsukló fölvételére alkalmas tolda­lékkal van ellátva,-A gömbcsukló az alsó részt alkotó, acélcsőből készíthető (b) da­rab fölső végén van elrendezve. Az acélcső alsó végén egy állítócsavar­ral ellátott (c) szorítógyűrű van, mely a különféle gazdasági szerszámonkint pl. lapát, kapa, ásó, gereblye, seprő stb. nye­lének tartására szolgál.. Az acélcső alsó végének mindkét oldalán egy-egy fölfelé keskenyedő (d) hasíték van, ami lehetővé teszi, hogy' az említett szerszámok nyele az állítócsavarral szorosan, megerősít­tessék. Más munkák (pl. teheremelés, talioská­zás, vödörhordás) végzésénél a fölső (b) csőbe égy másik (e) hosszabbító csődarab illeszthető, melynek alsó vége különféle (f) eszközök, horgok, gyűrűk, kapcsok s más effélék fölvételére alkalmas. Ez hosszabbítócsö szintén az előbb ismerte­tett csavarral megszorítható gyűrűvel rögzíthető a fölső (b) csőben, alsó végén pedig ez is el van látva hasonló szerke­zetű berendezéssel. További alkotórésze a találmánynak a (g) bőrkarmantyú, mely — esetleg a ru­hán kívül is — két szíjjcsattal erősíthető föl a fölső kar csonkjának izomzatára^ Ezen bőrkarmantyú (h) alátétlemezére * /egy hüvely van erősítve, melybe egy, a (b) csövön csúsztatható hüvelyre szerelt csap nyúlik, ez az összeerősítési hely eset­leg szintén kiképezhető gömbcsuklóként. A csúsztatható (i) hüvely lehetővé teszi, hogy a bőrkarmantyú a csonk bármely , helyére rállieszthető' legyen, a bőrkár­mantyú mozgatható, ágyazása pedig a föl­csatolást kényelmesen elvégezhetővé teszi. A berendezés fölerősítésej, miként azt a 3. ábra tünteti föl, hét szíjjal történik, me­lyek a vállon körösztözik egymást. A szíj­jak körösztözése alá a váll kimélése cél-

Next

/
Thumbnails
Contents