72006. lajstromszámú szabadalom • Háti állvány hordozható autogén vágó és hegesztőkészülékekhez

Megjelent 1918. évi május bó 16-én. MAGY. ^ KIR. ' SZABADALMI JB& HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS -72006. szám. XVI/d. OSZTÁLY­Háti állvány hordozható autogén vágó- és hegesztőkészülékekhez. DRAGERWERK, HEINR. & BERNH. DRÁGER CÉG LÜBECKBEN. A beielentés napja 1917 május hó 29-ike. Elsőbbsége 1916 julius hó 22-ike. Autogén vágásra vagy hegesztésre szol­gáló hordozható készülékek tekintélyes súlyúak, mivel a szükséges gázokat na­gyobb mennyiségben kell készletben tar­tani, illetve hordozni. Az acélpalackok vagy hengerek, ós redukálószelepek hor­dozására szolgáló háti állványt tehát a szokásos módon, pl. úgy mint a borju­kat, már alig lehet fölerősíteni, pl. szíjak vagy hevederek segélyével a vállakra- csa­tolni. A találmány tárgyát képező hiti á\U vány ily nagyobb súly hordozását is ké­nyelfhesen teszi lehetővé. A mellékelt rajz 1. ábrája a készülék távlati képét mu­tatja hordozásra kész állapotban, míg a 2. ábra a szerkezet elölnézete sziállí­tásra összehajtva. A célszerűen párnával ellátott (a) hát­lemezre vagy keretre kb. derékszögben leágazó (b) lábak vannak alkalmazva, melyek az állvány függőleges állását biz­tosítják és a (c, d) acélpalackok felhelye­zésére szolgálnak. A kettős (e) bilincs az .acélpalackok befogadására szolgál. A szokásos hordozó hevederek helyett az .állvány a fölső hátrészre erősített, belül kipárnázott (f) és (g) kengyelekkel van ellátva. Az acélpalackokkal, redukálószelepek­kel és a lángzó táplálására szolgáló, föl­szerelt tömlőkkel megrakott háti áll­ványt, valamely bakra vagy asztalra állít­ják és-a hordozó kissé meghajolt állás­ban vállait az (f, g) kengyelek alá tolja, mire kiegyenesedvén az álliványt fölemeli. A lerakás megfordított sorrendben tör­ténik. Hogy a használati helyzetben erősien kinyúló (f) és (g) kengyelek a csomago­lás vagy kocsira rakás alkalmával ne le­gyenek lútban, azokat célszerűen (iem mereven kötjük össze az (a) kerettel, ha­nem csapok, csuklók vagy hasonlók kö­rül forgathatóan rendezzük el. Emellett az egyik kengyelt (a rajz szerint a (g) kengyelt) függőleges irányban eltolhatőan szereljük, úgy hogy a kengyeleket szállí­tás alkalmával a 2. ábrában föltüntetett módon az (a) keret síkjába hajthatjuk. SZABADALMI IGÉNYIK. 1. Háti állvány hordozható autogén vágó-és hegesztőkészülékekhez, jellemezve a függőleges állást biztosító és az acél-1

Next

/
Thumbnails
Contents