72005. lajstromszámú szabadalom • Önműködő ajtócsukó

Megjelent 1918. évi május hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABIDALMI LEIRAS 72005. szám. Vlll/d. OSZTÁLY. Önműködő ajtócsukó. CLAESSON HELGE LINUS KERESKEDŐ GÖTEBORGBAN. A bejelentés napja 1916 deoember hó 14-ike. .Mcn taialmány oly önműködő ajtó­csukódra vonatkozik, melyeknél az ajtót -egy nyomóközeg által fékezett dugattyú csukja. A találmánynak célja, annak a megakadályozása, hogy .az ajtócsukó meg ne sérüljön akkor, ha az ajtót külső erő­kifejtéssel gyorsabbari csukjuk, mint ahogy azt a nyomóközegnek fékező ha­tása megengedi. A találmány lényegében egy utánaengedő rugónak vagy hasonló­nak a^ dugattyú ós ajtó között való (alkal­mazásában dl. Ezen egyszerű elrendezés folytán az ajtót tetszőleges gyorsan csuk-Jiatjuk, anélkül hogy nagyabb erőkifejtés hellene, mint egy egyszerű, önműködő csukcszerkezettel el nem látott ajtónak a csukásához. , . A csatolt rajz a találmány tárgyának egyik példakénti kiviteli alakját tüíiteti föl. Az 1. ábra a csiükószerkezetnek hosszmet­szete, a ' 2., 3. és 4. ábra pedig egy a találmány szerinti készülékkel ellátott ajtót külön­féle nyitott, illetőleg csukott helyzetben tűntet föl vázlatosan. Az ajtócsukónak példaképen föltünte­lett kiviteli alaikja az olajjal vagy más folyadékkal megtöltött (l)_hengerből áll, melyet a (17) ajtófélfára, vagy (16) ajtóra csavarok segélyével erősítünk meg. Ezek a csavarok az (1) hengernek (3) pánt­toldatjában lévő (2) lyukakon mennek át. Az (1) hengerben isimert módon a (4) du­gattyú van eltolhatóan alkalmazva, melyet elforgatás ellen az (1) henger belső olda­lán alkalmazott (5) vezetőborda biztosát. A (4) dugattyú egy átmenő (6) lyukkal van ellátva!, melybe egy csavaralakú (7) rész belenyúlik. A (7) rész a (8) orsónak végére van erősítve, mely orsó fölül az (1) hengerbe van ágyazva és melynek (9) csapja a hengerből kiáll. A (6) lyukait a (8) orsótól elfordított oldalán egy (10) szelep zárja el, melynek emelkedését pél­dául a (12) peckek határolják. A (8) orsónak aLsó végéhez ismert mó­don a (13) csavarrúgjónak egyik vége van megerősítve, melynek másik vége a hen­gernek fölső végéhez van kötve. A (9) csapon a (14) .emeltyű ül, melynek szabaid végéhez jelen találmány szerint egy (15) lemezrúgó vagy más utánaeng|edő alkat­rész van hozzáerősátvei, mely a (14) emel­tyűt a (16) ajtóval (illetőleg, ha az (1) henger az ajtóra van erősítve, a (17) ajtó­tokkal) összeköti. A készülék működése a következő:

Next

/
Thumbnails
Contents