72004. lajstromszámú szabadalom • Eljárás élvezhetetlenné vált faggyú nemesítésére

Megjelent 1918. évi május hó lö-éu. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72004. szám. XI/c. OSZTÁLY Eljár&s élvezhetleiiné vált faggyú nemesítésére. JOSEF BENKEK CÉG ST. P ÖLTEN BEN. A bejelentés napja 1917 jnlitu hó 28-ika. Jelen találmány tárgyát eljárás képezi, mely szerint élvezhetetlenné vált faggyút ismét élvezhetőve lehet tenni. Az eljárás lényege a következő: nyers­f^ggyut, mely p remie r-j u s-ol v asztáshoz már nem alkalmas, melynek azonban rothadtnak vagy penészesnek sem szabad lenni, tehát olyat, mely átmeneti állapot­ban van jó és elromlott faggyú közlött, szétaprítunk és célszerűen levezetéssel ellátott fatartályban vízzel jól megmosunk és a vizet azután leeresztjük. Erre újból vizet adunk a tartályba és ahhoz sósavat adagolunk, még pedig körülbelül 100 gr. vízre körülbelül 2—3 gr. sósavat. A keve­réket jól összeelegyítjük és azutáni néhány órán vagy egy éjjelen át pihentetjük, majd a vizet leeresztjük ós a faggyút friss vízzel kimossuk. Az ilykép tisztított faggyút azután' is­mert módön benső keverés mellett meg­olvasztjuk és a megolvasztott faggyút — ha a tepertők ropogósakká kezdenek válni — lemerítjük, hogy a kapott zsír ne kapjon rossz égett szagot. A kapott megolvasztott faggyúhoz kö­rülbelül 90—100° C. hőfoknál szódát és kettedszénsavas nátront oldatban adago­lunk. A szódaoldat célja a szabad zsír­savaik elszappanosítása, míg a ketted­szénsavas nátronból fölszabaduló szén­sav a zsírt tisztítja és javítja; ajánlatos a szénsavas alkaliákat kis fölöslegben alkalmazni. Célszerűen körülbelül 7 kg. kettedszén­savas nátront és körülbelül 3 kg. amo­niákszódát alkalmazunk 20—30 liter me­leg viziben 1000 kg. olvasztott faggyúhoz. Az oldatnak a zsírba való bekeverését nagyon lassan, erélyes kavarás közben kell eszközölni és ha szükséges volna,, a hozzáadagolást időnkint meg kell szakí­tani, hogy a zsírnak a fejlődő szénsav hatása folytán túlpezsgését' megakadá­lyozzuk. Ha az oldat jól be van keverve és a képződő hab ed van távolítva, az olvasa­tott faggyúba 40—50 liter sós vizet, mely­hez timsót adtunk, adagolunk, az olvasztó üstöt hőszigetelően befödjük és a kapott zsírt néhány óráig vagy éjszakán át pi­hentetjük, majd lemerítjük ós kiöntjük. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás élvezhetetlenné vált faggyú nemen sttésére, azáltal jellemezve, hogy a rzétaprított nyers faggyút vízzel ki-

Next

/
Thumbnails
Contents