70994. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tojáspótlék gyanánt szolgáló tejfehérnye előállítására

Megjelent 1917. évi május hé 19-én. MAGY. SZABADALMI ;'" v • ó/V *i >r SZABADALMI 70994. szám. IV/e. OSZTÁLY Eljárás tojáspótlék gyanánt szolgáló tejfehémye előállítására. DR HERZ FERENCZ JÓZSEF TEJGAZDASÁGI FÖLÜGYELŐ PASINGBAN? A bejelentés napja 1916 májas hó 2-ika. Elsőbbsége 1916 április hó 10-ike. Lehetőleg száraz és tiszta kazeint (vagy szárított tejet) alkáliákkal keverve már eddig is használtak gyógy- és tápszer (nutrose, plasmon, caseon, sanatogen stb.) vagy tojáspótlék gyanánt. A jelen találmányt már most eljárás ké­pezi nedves,,15%-oál több vizet tartalmazó tojáspótléknak előállításán mely eljárás lényegében abban áll, hogy édes vagy sa­vanyított tejből oltóanyag segélyével ké­szült, éretlen vagy az érésben megakasztott, 'víztartalmú sajtot alkáli- vagy ammonium­karbonátokkal kezelünk. A sajtnak természetes érésénél az eredeti­leg savanyú sajtanyag ammöniákszagú bom­lási anyagok által lassan megpuhíttatik és föloldatik; ezen folyamatot alkálikarbonátok adagolásával lehet gyorsítani (gyors érés). Eddigelé azonban sem a gyorsan (mes­terségesen) sem a lassan vagy egyátalján meg nem érett' sajtokat sohasem használták tojáspótlék, hanem mindig csak sajtok vagy sajtízt adó anyagok vagy fűszer gya­nánt. A jelen találmány szerint a friss még el nem bontott oltóanyag segélyével kiválasz­tott és ezért még a legfontosabb természe­tes tejsókat tartalmazó sajtanyagot, tehát az éretlen sajtot (víz- és kazeintartalm tisztátlan parakazeint) alkáliákkal kezeljük, miáltal a sajtanyag teljesen elveszíti a sajt­szagot és ízt. Az eljárás maga rendkívül egyszerű és az említett anyagoknak közönséges össze­dörzsölése vagy őrlése vagy gyúrása se­gélyével foganatosíttatik, mely anyagok azonnal kipróbált tojáspótlékot képeznek é& tojások helyett jóízű ételeknek és sütemé­nyeknek előállítására használhatók. , Határozottan megjegyeztetik e helyütt,, hogy sajtanyag gyanánt nem érett és szá­rított vagy fölaprított vagy csak a sava­nyítás segélyével oltóanyag nélkül kiválasz­tott turó szolgál. Ott, ahol a friss tojáspótlék előállítására szükséges éretlen .sajtot nem igen lehet hosszabb időn át éltartani (városokban), mivel az, különösen nyáron, igen gyorsan érik és szagossá válik, a sajtnak érését lehetőleg természetes módon meg kell akasztani és annak. elromlását megakadályozni. A sa­vanyú tejből készült elromlott, keserűvé vált táró vagy kukacos, puffadt, nyitott* sajt alkáliákkal rossz ízű tojáspótlékot adna. Hogy ezen állapotok be ne álljanak, az

Next

/
Thumbnails
Contents