70976. lajstromszámú szabadalom • Készülék sör vagy efféle szűrésére, egymásfölött elrendezett szűrőrétegekkel

Megjelent 1917. évi májas hé 19-én. MAGY. fe KI& SZABADALMI HB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 70976. szám. IV/a. OSZTÁLY­Készülék sör vagy efféle szűrésére, egymásfölött elrendezett szűrőrétegekkel. UN10NWERKE A-G. MASCHINENFABRIKEN CÉG MANNHEIMBEN. A bejelentés napja 1916 január hó 12-ike. A jelen találmány sör vagy efféle szűré­sére való készülékre vonatkozik rost­anyagból való, egymásfölött elrendezett szűrőrétegekkel, mely a szokásos szellőz­tető (légmentesítő) csatornán kívül egy második ilyen csatorna elrendezéséből áll. A mellékelt rajzon a találmány egy fo­ganatosítási példája van bemutatva. Az 1. ábra a szűrőkészülék függélyes met­szetét, a j 2. ábra egyik elosztólemezének fölülné­zetét tünteti föl. Az (1) edényt, melynek (2) fenekében a (3) sörbeeresztő és a (4) sörkieresztő csatorna van elrendezve, az (5) födéllel tömören lehet elzárni. Ebben az (1) edény­ben (2) feneke és (5) födele közt, válta­kozva vannak elrendezve a (6) elosztó-és a (7) támasztólemezek, melyek közt a (5) szülőanyagrétegek foglalnak helyet. A (6) és (7) lemezeknek belül, ismert módon, agyuk van. Eziek az agyak egy­máshoz képest tömítve vannak és le­eresztőcsatornát képeznek a szűrt folya­dék számára. Fölső és alsó oldalukon a (6) és (7) lemezek bordákkal bírnak úgy. hogy e bordák közt csatornák képződnek, melyek a szűrendő folyadékot a szürő­l lepény fölületén elosztják és a szűrt fo­lyadékot a kieresztőcsatornához vezetik. A (6) és (7) lemezek szélién (20) sajtoló­szegély van kiképezve, mely a szürőle­pénv szélét Összesajtolja úgy, hogy a szű­rendő folyadék nem folyhatik át ezeken a széleken. A (6) és (7) lemezek valamivel kisebb átmérőjűek, mint az (1) edény úgy, hogy ! utóbbinak belső fala és a lemezek külső széle közt szabad (21) hézag keletkezik, melyben a szűrendő folyadék fölszállhat. A (6) elosztólemezeknek külső szélükön (9) beeresztőnyílások 'vannak (2. ábra), melyeken át a szűrendő folyadék a (21) hézagból a bordák közt képződött csator­nákba áraimlik, hogy ilyképen a szűrő­lepényen eloszoljék. Az elosztólemezek belső szélén pedig (15) szellőztetőnyílá­sokkal ellátott lemezkék vannak, melyek­nek szellőztetönyílásaí egy (14) szellőz^ tetőcsotarnába torkolnak. A (7) támasztó­lemezeknek nincsenek a külső szélükön ilyen nyílásaik, ellenben belső szélükön (10) nyílásokkal bírnak azok, melyek a (11) kieresztőcsatornába torkolnak, utóbbi alsó végén a (4) kieresztőcsatornába megy át. «

Next

/
Thumbnails
Contents