70925. lajstromszámú szabadalom • Mintázó anyag

Megjelent lí)17. évi május hó í)-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 70925. szám. IV/lí/i. OSZTÁLY. Mintázó anyag. CHEMISCHE FABRIK DK G. ROBISCH CÉG MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1916 julius hó 3-ika. Elsőbbsége 1915 április hó 16-ika. A jelen találmány tárgya főként fog­orvosi célokra szolgáló mintázóanyag. A találmány célja oly mintázóanyag előállításában áll, amely jól idomít­ható és alakítható a használatba vé­telhez csak kis mérvű fölmelegítést kí­ván és másfelől .alakítás után gyor­san megkeményedik. Továbbá az anyag­nak fémes külsejűnek kell lennie, mivel ekkor tetszetősebb, végül pedig nem sza­bad színét megváltoztatnia. Az anyaghoz adott fém, jó hővezető képessége folytán -az anyag gyorsabb megkeményed és ét eredményezi. A találmány szerinti anyag lényegileg vazelin, zsírkő, stearin, stearinolaj és va­lamely ismeretes gyanta keverékéből és ehhez adott fémporból áll. Az összetételnek egy példája a követ­kező: 1000 g. gyantához, pl. a kereskedelemben ismeretes burgundi gyantához 150 g. vaze­lint, 20() g. zsírkövet, 100 g. stearint és 50 g. stearinolajat adunk. Ezen anyagokat szo­kott módon alapos keverés mellett össze­olvasztjuk és közben valamely fémporból pl. 100 g.-ot adunk hozzájuk. A fémpor tetszőleges lehet, pl. alumínium-, arany­vagy ezüstpor stb. SZABADALMI IGÉNY. Mintázóanyag, amely vazelin, zsírkő, stea­rin, stearinolaj és ezen anyagok összes mennyiségének Ida. kétszeresét kitevő gyanta keverékéből és ehhez adotE fémporból áll. e. FAILM «£3ZV» < < ÁtWAaAQ *YOM»ÁjA •UOAPECTGfl

Next

/
Thumbnails
Contents