70880. lajstromszámú szabadalom • Nyakkendőrögzítő

Megjelent ltMTf. évi április h<> 27-én . MAGY. fgfe KIR .SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 70880. szám. I/i. OSZTÁLY . Nyakkendőrögzítő. « SZÖLLŐSY KÁLMÁN VÁROSI FŐMÉRNÖK NAGYBECSKEREKEN. A bejelentés napja 1916 junins hó JO-ike. Az önkötőnyakkendőknél, különösen ha szövetük sima, tudvalévőleg gyakran előfordul, hogy a csomó megoldódik vagy oldalt tolódik. A jelen találmány ezen hát­rányok megszüntetését célozza. A találmány szerinti rögzítőszerkezet lé­nyegileg két csuklósan összekötött s a nyakkendő 'csomóját kétfelől közrefogó lemezből áll, amelyek rúgóhatás alatt egy­máshoz és a közöttük lévő csomóhoz szo­ríttatnak. A találmánynak egy kiviteli alakját a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábra a nyitott rögzítő nézetét, a 2. ábra az 1. ábra II—II vonala szerinti metszetét, a 3. ábra az összecsukott szorító néze­tét, a 4. ábra a nyakkendő csomóját belülről nézve, az 5. ábra pedig a rögzítő használati mód­ját mutatja. A fqltüntetett kivitelnél az egyik (a) le­mezbíl a (b) szalag van kivágva, ámely rugalmasan nyomódik a másik (g) lemez (c) toldatához. Az (á) lemezből továbbá kél (ej fül van kihajlítva, amelyeknek fu­ratai | másik (g) lemez (f) csuklócsapjai­nak ágyai gyanánt szolgálnak. A (g) lemez szélei derékszög alatt vannak fölhajlítva, és (h) fogakkal vannak ellátva, amelyek a (g) lemeznek az (a) lemezre való lecsap­pantása alkalmával a nyakkendő szövé­tébe nyomulnak. Ha a nyakkendő meg van kötve, akkor a csomó hátsó oldalán (4. ábra) az (a) lemezt az (1) és (m) részek közé betol­juk és a (g) lemezt lecsappantjuk (5. ábfa), amikor is ez utóbbi' a (b) rúgó és (h) fo­gak segélyével a csomó kioldódását meg­akadályozza. A (g) lemezben egy (k) hasíték van ki­képezve, amelynél fogva a rögzítőszerke­zet az inggallér gombjára függesztetík úgy, hogy a csomó oldalirányú eltolódár­sok ellen is biztosítva van. A (k) hasíték alatt a (g) lemezen egy (i) nyelv van elren­dezve, amely a lemezből is kicsákozható _ és arra szolgál, hogy a rögzítőnek a gombra való fölakasztásaikor a gomb'szá­mára vezetéket alkosson, hogy a csomó a gombnak a (k) basítékba való becsúszá­sát meg ne akadályozza. Mindkét lemezen egy-egy kis (d), ill. (dl) fül van kiképezve, amelyek a csukott rögzítő szétnyitását megkönnyítik.

Next

/
Thumbnails
Contents