70744. lajstromszámú szabadalom • Hajtószíj

Megjelent 1917. évi március hó 39-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 70744. szám V/e/1. OSZTÁLY. Hajtószíj. MÁRKI SÁNDOR OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK TEMESVÁRON. A bejelent.es napja 1916 április hó 22-ike. A találmány tárgya oly bajtószíj, mely a jelenleg használatos bőr-, pamut- vagy teve­szőrszíjakat, illetve hevedereket van hivatva pótolni, sőt ezekkel szemben lényeges elő­nyöket is mutat. A találmány értelmében a textilanyagból készült hajtószíj keresztmetszete tömlőalak­ban zárt idom alakjában van kiképezve. A szíj anjT agát előnyösen kender képezi, mely szilárdságánál és azon egyéb kedvező tulaj­donságánál fogva, hogy meglazulás vagy csúszás esetében olájos vízzel vagy effélé­vel megnedvesítve összehúzódik és kifeszül, igen előnyösnek bizonyult. ' A találmány szempontjából akár kész, meglevő kendertömlők, akár külön ezen célra pl. körkötőgépen előállított tömlők jöhetnek tekintetbe. Az ismert bőr-vagy pamutszíjakkal, illetve hevederekkel szemben a találmány tárgyá­nak főelőnye abban áll, hogy a szíj kereszt­metszetben zárt idomot mutat és nincsenek kopásnak különösen alávetett élei, illetve sarkai. A. tömlőt laposra nyomott alakban alkal­mazzuk és szükség esetében impregnáljuk, illetve benne hosszirányban egy vagy több helyen varratokat létesítünk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Hajtószíj, azáltal jellemezve, hogy kereszt­metszete tömlőalakban (zárt idom alak­jában) van kiképezve. 2. Az 1. igényben védett hajtószíj foganato­sitási alakja, azáltal jellemezve, hogy a szíj meglevő vagy külön e célra készült keRdertömlőkből áll. X > páll48 részvény taasaság nyomda ja buoapestem

Next

/
Thumbnails
Contents