70732. lajstromszámú szabadalom • Indító- és fékberendezés járművek számára

Megjelent 1917. évi március no 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 70732. szám. XX/a. OSZTÁLY Indító- és fékberendezés járművek számára. KRCSMARIK ISTVÁN ÁRKÁSZKATONA KOMÁROMBAN. A bejelentés napja 1915 október hó 23-ika. A találmány célja oly berendezés léte­sítése, melynek segítségével kocsi, löveg vagy más járimü fékezhető és szükség ese­tén elindítható! A berendezés áll a jármű futókerekéhez szorítható és attól eltávolítható, recézett vagy érdes fölületü korongból és a korong forgatására szolgáló hajtóműből, valamint akasztóműből, melynek segítségével a ko­rong forgásai megakadályozható. A találriiány tárgyát képező berendezés báfraniily, kerekeken vagy kerekek útján haladó járműre könnyen rászerelhető és nagy előnye az, hogy segítségével nemcsak a fékezés eszközölhető megbízható mó­don, hanem akadályoknál, pl. ha a jármű gödörbe jut ós a rendes fogat vagy hajtó­erő kimozdítani nem képes, a járművet Wzi erővel nagyon könnyen el lehet indí­tani. Különösen előnyös a berendezés ne­héz lövegek számára, mert az indítást egy, legföljebb kéj ember végezheti, tehát az ellenségles megfigyelés neim talál annyi föl­tűnő mozgást, mintha az indítást 10—20 vagy még több ember végezné. A mellékelt rajzon az 1. ábra a berendezés egy foganatosítáisi alakjának főrészeit fölülnézetben, a 2. ábra az egész berendezést kocsira sze­relve, vázlatosan, fölülnézetben, a 3. ábra a berendezés számára kiválóan alkalmas segédeszközt oldalnézetEen és a 4. ábra elölnézetben tüntet föl. A védőburkolattal ellátott (a) vázban a (b) tengely van forgathatóan ágyazva, me­lyen a kettős kúp alakjában kiképezett, recézett vagy érdes fölületű (d) korong és a (c) kúpkerék vannak megerősítve. A (c) kúpkerékkel az (e) tengelyen megerősített kisebb (f) kúpkerék kapcsolódik, az (e) tengelyre ráerősített (g) fogaskerék fogai pedig az (i) fogaskerék fogaiba kapasz­kodnak, melynek (h) tengelye az (a) váz­ból kinyúló végére illesztett (k) forgattyú segítségével fotgatható. Az (e) tengellyel még kilincskerékmű vagy más akasztómű lehet összekötve, melynek mindkét irány­ban .működőnek és kikapcsolhatónak kell lennie. Az (a) váz a benne elrendezett részekkel együtt úgy van a járműhöz erősítve, hogy a (d) korong a jármű futókerekéhez vagy efféle részéhez hozzáiszorítható és attól el­távolítható. Á 2. ábra szerint a berendezés közön­séges teherkocsin van alkalmazva. A kocsi

Next

/
Thumbnails
Contents