70708. lajstromszámú szabadalom • Fatalpú cipő fémlemez betéttel

Megjelent 1917. évi március hé 87-én. MAGY. SZABADALMI KIR .HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 70708. szám. I b OSZTÁLY. > Fatalpú cipő fémlemezbetéttel. MUSZIL ZÉNÓ CIPÉSZ KOLOZSVÁBT. A bejelentés napja 1916 május hó 10-ike. * Jelen találmány tárgyát fatalpú cipő fémlemezbetéttel képezi. Lényegét a mel­lékelt rajzók tüntetik föl, ahol az 1. ábrán a találmány tárgya hosszanti nézetben, részben pedig metszetben, a 2. ábrán alulról nézve, a 3. ábra keresztmetszetben a 2. ábra A—B vonala szerint láíható, a 4. ábra részleteket tüntet föl távlati kép-Len nagyobbított léptékben. A cipő egész hosszában, tehát a sarok alatt is, az (1) fölső, talpbélésnek is ne­vezett és a (2) alsó vékony zsírozott, tehát vízhatlan bőrlap közé (3) fémlemez van ^lhelyezve, mely körül a szélénél (U) alakú (4) nyúlványokkal bír. A (2) alsó bőrlapra keresztirányban bordaszerüleg vannak (5) falécek elhe­lyezve. A faléceik végei (6) derékszögű meg­vékonyítással és a homloiknészén 1—1 füg­gőleges irányú (7) vájattal vannak ellátva. Á nevezett (7) vájatokban a (4) fémnyúl­ványok függőleges (8) szakaszai illeszked­nek be, míg vízszintes (9) szakaszai a fa­léceket alulról tartják (j3. ábra). A faléc végeinek levékonyítása folytán keletkezett tért (10) bőrhasábokkal pótoljuk, melyek (11) csavarokkal vannak fölerősítve. A szintén fából készült (12) sarokra az előb­bihez hasonlóan vannak (13) bőrdarabocs­kák fölerősítve, melyek a járást rugal­massá és zajtalanná teszik. Az (1) talpbélés és a körül menő (14) bőrszegély közé van foglalva a (15) fej­bőr széle, melyek így egyetemlegesen a (3) fémlemezhez vannak szögekkel vagy más alkalmas elemekkel megerősítve. A (14) bőrszegély külső széle körül apró (16) csavarok az (5) faléceket tartják föl. SZABADALMI IGÉNY. Fatalpú cipő fémlemezbetéttel, azáltal jellemezve, hogy a cipő talpát annak egész hosszában végigmenő (3) fém­lemezbetét, ahhoz keresztirányban bordaszerüleg erősített (5) falécek és a kettő közé helyezett vízmentesítő vé­kony zsírozott (2) bőrlap képezi, mi­melleit a' (3) fémbetét U-alakú (4) nyúlványokkal bír, melyek az (5) falé­cek homlokán kiképezett " függőleges (7) vájatokba illeszkedve és a faléce­ket alulról is tartva annak mozdulat­lanságát minden irányban biztosítják. (1 rajzlap melléklettel.) °ALLAS AáKtváHVTtaSMfo NYOMDÁM BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents