70691. lajstromszámú szabadalom • Állvány fűtő- illetve világítótöltényekhez

Megjelent 1922. évi május hó 17-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 70691, szám. Il/g. OSZTÁLY. Állvány fűtő- illetve világítótöltényekhez. BRANKOVICH HENRIK NYUG. ÁLLAMVASUTI FŐTISZTVISELŐ KLAGENFURTBAN. A bejelentés napja 1916 január hó 13 ika. A találmány tárgya állvány fütő-, illetve világítótöltények számára, mely különösen tábori és turisztikai célokra való haszná­latra alkalmas. A mellékelt rajz a találmány tárgyát képező állvány példakép vett foganatosí­­tási alakját mutatja és pedig az 1. ábrán távlati képben, összerakott álla­potban, a 2. ábrán a világítótöltény tartójaként al­kalmazva és a 3. ábrán fűtéshez való alkalmazásban. Az állvány célszerűen három (a) lábból áll, melyek két helyen könyökben vannak meghajlítva. A lábak egyik végükön a (b) csap által vannak összekötve és ezeu csap körül elforgathatok. A (b) csap nincs az (a) lábak legvégső helyén elrendezve, ha­nem úgy, hogy a forgásponton még a (c) darab nyúlik túl, mely az állványnak fűtéshez való használatánál a (d) fütőtöl­­tények alátámasztását képezi (3. ábra). Ha az állványt világításra akarjuk hasz­nálni, akkor az összerakott állvány szabad (e) részei közé a 2. ábrán látható módon egy töltényt dugunk be és azt meggyujt­­juk, mimellett az állvány tartó gyanánt szerepel. A fűtésnél az (a) lábak a 3. ábrán látható módon a (b) csap körül elforgattat­­nak és az (e) részekre állíttatnak, míg a (c) toldatok a fűtőtöltény támaszát képezik. Az állvány különös előnye, hogy össze­csukva oly kevés helyet igényel, hogy ké­nyelmesen zsebben hordható. Szabadalmi igény: Állvány fűtő-, illetve világítótöltényekhez,, azáltal jellemezve, hogy az állvány há­rom vagy több, több helyen könyökben meghajlított lábból áll, melyek egy csap* körül forgathatók, úgy hogy a fűtőáll­ványt a részek szétnyitása által létesít­jük, mimellett az állványnak a forgás­ponton túlnyúló része a fűtőtöltények alátámasztását képezi. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents