70662. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kazánkő elleni szer előállítására

Megjelent 1917. évi március hó 17-én. MAGY SZABADALMI KIR.: HIVATAL SZABADALMILEIRAS 70662. szám. V/e/2. OSZTÁLY­Eljár&s kazánkő elleni szer előállítására. ANDERSEN OFFER LAURITZ KJAR GYÁROS STR4JERBEN (DÁNIA). A bejelentés napja 1916 jalias hó 10-ike. Jelen találmány tárgya eljárás kazánkő elleni szer előállítására és pedig katechu­nak egyéb víztartalmú szerves anyagok­kal,— pl. finomra aprított burgonyával, bur­gonya, vagy hasonló kivonatával, — vala­mint oly anyaggal való együttes alkalma­zása mellett, mely a meszet kicsapja; fpleg nátriumhydroxyddal. Végzett kísérletekből kitűnt, hogy ezen anyagok kellő arányú keverékének melegítésénél oly melegfejlő­dés keletkezik, hogy a keverék hőmérsék­lete messze a forrpontja fölé emelkedik, mimellett a katechu és a nátriumhydroxyd között reakció megy végbe, mely a katechu nagy részét katechucsersavvá alakítja át, mely utóbbi hasonlóan a már jelenlevő cser­savhoz, az oldatba átmenő nátriumsót képez, míg a katechunak esetleg változatlanul ma­radt és föl nem oldott részei réteg alakjá­ban a folyadék fölszínén úsznak és könnyen eltávolíthatók. Az oldat, mely szabad alkálit tartalmaz, a keresett kazánkő elleni szert­képezi. I. Példa. 50 s. r. katechut, 25 s. r. nátriumhydroxy­dot és 25 s. r. nyers őrölt burgonyát egy­mással .összekeverünk és a keveréket föl­melegítjük ; a bekövetkező reakció által sűrű folyadék képződik, melyben a nátrium­hydroxyd és a katechu föl vannak oldva. Ezt a folyadékot stationer kazánoknál hasz­nálhatjuk. x Más kazánoknál, pl. mozdony kazánoknál a burgonya mennyiségét csökkenthetjük, ellenben a katechu mennyiségét növelhetjük. E célra a következő eljárás ajánlható:' II. Példa. 75 s. r. katechut, 12.5 s. r. nátriumhyd­roxydot ós 12.5 s. r. burgonya fozetét egy­mással összekeverjük és a keveréket föl­melegítjük ; ekkor szintén a nátriumhydro­xydnak, valamint a katechunak a kívánt cél szempontjából hatásos részeiből sűrű oldatot kapunk. Ezen szerből használatnál oly mennyisé­get alkalmazunk, mely az illető kazán víz­tartalmának Va egész 1 ezredrészét teszi ki, mely víztartalom az elgőzölögi etés és táplálás által fokozatosan 100-szor egész 200-szor megújítható anélkül, hogy a szer előnyös hatása megszűnnék. SZABADALMI IGÉNY.- • , Eljárás kazánkő elleni szer előállítására, alkálihydroxyd és katéchu alkalmazásá­val, valamint egyéb organikus anyagok fölhasználásaval, azzal jellemezve, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents