70640. lajstromszámú szabadalom • Alvázkengyel repülőgépek számára

Megjelent 1922. évi május lió 17-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 70640. szám. V/h. OSZTÁLY. Alvázkengyel röpülőgépek számára. RICHTER REINHOLD KERESKEDŐ I3ERLIN-FRIEDENAUBAN. A bejelentés napja 1915 november hó 30-ika. A találmány tárgya alvázkengyel - repülőgépek számára, melynek a mellékelt rajz egy példaképem foganatosítási alak­ját mutatja. A rajzban a kengyelnek ke­resztmetszete a csúcsán x—x-nél, a. szára­kon pedig y—y-nál van kirajzolva. A célszerűen kromnikkelaeélcsőből ké­szült V-alakú kengyel lekerekített (a) csúccsal van ellátva, melynél a cső kereszt­­metszete elliptikus, míg ellenben a táma­szok gyanánt szolgáló (1») szárak csepp­­alakú keresztmetszettel bírnak, úgy hogy a profil (c) csúcsa mindkét szár számára a repülőgép hátsó vége felé van fordítva. A szokásos szerkezetekkel ellentétben a kengyel körkeresztmetszetű csőből van görbítve, melynek szárait utólag hengerel­jük a rajzban feltüntetett ékalakú kereszt­metszetűre úgy, hogy a légellenállás szá­mára kedvezőbb profilt nyernek, míg a (d, e) talprészt odorban sajtoljuk az ellip­tikus keresztmetszetre. Az egész alvázken­gyel tehát egyetlen, osztatlan darabból áll és egyetlen körkeresztmetszetű csőből van előállítva. Amint a rajzból látható, mégis csúcsánál elliptikus, (b) szárainál pedig cseppalakú keresztmetszetet nyer. Szabadalm} igények: 1. Alvázkengyel repülőgépek számára, jellemezve azáltal, hogy a V-alakú ken­gyel legömbölyített csúcsrészén ellip­tikus, szárainál pedig cseppalakú ke­resztmetszetű. 2. Az 1. alatt igényelt alvázkengyel foga­natosítás! alakja, jellemezve azáltal, hogy a kengyel egyetlen, V-alakban görbített, körkeresztmetszetű krom­­nikkelacólcsőből áll, melynek csúcs­­része odorban elliptikusra van nyomva, míg szárai cseppalakú keresztmet­szetűre vannak kihengerelve. (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents