70611. lajstromszámú szabadalom • Eljárás anyagok cserzésére és a cserzőanyag egyidejű tisztítására

diafragma a nyersbőr közt lévő elkülöní; tett térbe^ összegyűl, ahonnan azután ugyan­úgy, mint a törzsszabadalornban, a nyersbőr cserzésére használtatik föl. A tannin keresz­tülhatol a nyersbőrön, miközben ezt cserzi és azután a bőr és az anóda közt lévő tér­ben gyűl ösőze, minthogy az anódikus dia­fragmán (gyengén negativ pergamentpapiron) nem hatolhat keresztül. A leírt eljárás megfelelően alkalmazható más anyagokhoz és a cserzésen kívül más célokra is. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. A 68620. számú szabadalomban védett cserző, impregnáló stb. eljárás foganato­, sitási módja, azáltal jellemezve, hogy az eljárással a cserzőanyag elektroos/­motikus tisztító eljárást egyesítjük. 2.' Az 1. pontban igényelt cserzőeljárás foga­natosírási módja, azáltal jellemezve, hogy a nyersbőr és á katódikus diafragma közt lévő teret pozitiv diafragmával ket­téosztjuk és a közte, valamint a kató­dikus diafragma közt lévő térbe a tisz­títandó cserzőkivonatot öntjük. 3. A 2. pontban igényelt eljárás foganato­sítási módja, azáltal jellemezve, hogy diafragtnának bőrt használunk. i PM.LAP RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPMKS*

Next

/
Thumbnails
Contents