70599. lajstromszámú szabadalom • Malátaforgató

Megjelent 1917. évi március hó 7-én. VMAGY. gfes KIR. SZABADALMI I JJ M HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS ® * 70599. szám. I IV/a. OSZTÁLY . Malátaforgató. * i KASPAR LE0P0LD GYÁROS GROSS-SENITZBEN. A. bejelentés napja 1915 augusztus hó 27-ike. Jelen találmány tárgya olyan kivitelű 1 malátaforgatókra vonatkozik, melyek ke­rekeken továbbíthatók a malátaszérün és amelyeknél az emelőszerkezet a kerekek között van elrendezve. . A" gyakorlatban úgy mutatkozott, hogy a kerekek előtt elhelyezett terelőfölüle­tek, még ha még oly közel nyúlnak is a talajszínhez, szintúgy mint az emelőszer­kezet maga, a maláta,szérűnek mellőzhe­tetlen egyenetlensége folytán nem képe­sek az összes szemeket a kerekek előtt eltávolítani; a fekvd maradó puha ma­látamagok ennek folytán a kerék által összesnyomatnak, amiből azután tekinté­lyes malátaveszteség áll elő. Ezen hátrány kiküszöbölésére jelen ta­lálmány szerint a malátaforgató egy oly szerkezettel lesz ellátva, mely lehetségessé teszi azt, hogy közvetlenül la kerekek előtt egy légáram működjék a talajfel­színre, amely légáram a kek'erekek előtt levő szemeket oldalt fújja és ezeket a fö­löttük elmozgó kerekek különben szét­nyomó, szétroncsoló hatásától megóvjál A légáram előállításahoz bármily JLftszés­szerinti berendezés. alkalmazható, de a legcélszerűbben egy ventilátor, mely meg­hajtását a készüléket is hajtó géptől nyeri. Ventilátor alkalmazása malátaforgatón oly célokra már lett javasolva, hogy a ventilátor által előállított levegővel a ma­látát szellőztessék és hűtsék. Ezen légáram azonban ilyenkor természetesen az éppen emelésben vagy leesésben lévő malátára van irányozva és nem a szérűre, miként arra a jelen esetben szükség van. A találmány tárgyának egy példaké­pen! kiviteli alakja a csatolt rajz 1. ábráján hosszoldalnézetben látható, részbeni metszetben, á 2. ábráján pedig fölülhézetben. A forgató (a) állványzata a szokott mó­don három (b és c) keréken nyugszik, melyek közül az előli (b) kerék ismert módon hajtó- és kormánykerékül szolgál. Az (a) állványba légáram létesítésére egy megfelelő szerkezet pl, (d) ventilátor van beépítve, mely meghajtását közvetle­nül vagy közvetve a gépezet (e) motor­jától nyerd, az ábrázolt esetben ezen haj­tás az (f) előtéttengelyről a (g) lánc- vagy szíjhajtás útján történik. A ventilátorház fúvónyílásához a (h és i) vezetékek csatlakoznak, amelyek kö­zül az előbbi alsó végén villás és a két HSitsó (c) kerékhez, utóbbi pedig egy haj­lékony tömlő vagy (k) tömlődarab közbe-

Next

/
Thumbnails
Contents