70566. lajstromszámú szabadalom • Répakiemelő és hasonló gépekhez a répák, stb. ill. levélkoronák lerakására való berendezés

megjelent IMI7. évi február hó 27-én. MAGY. KIR. SZABADALMI fgg f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 70566. szám. X/a. OSZTÁLY. Répakiemelő é£ hasonló gépekhez a répák stb., ill. levélkoronák lerakására való berendezés. FBANKMAN OLOF MEZŐGAZDA MABIEBERGBEN. A bejelentés napja 1916 március hó 16-ika. " A jelen találmány olyan répakiemelő és hasonló gépekhez való berendezésre vonatkozik, melyek vízszintes szállítóbe­rendezésekkel vannak ellátva a gép által kiemelt répák, vagy egyéb gyökeres ter­mények, ill. levélkoronák lerakására. A találmány tárgyának egy foganatosí­íási példája a mellékelt rajzon van be­mutatva, melyen az 1. ábra a berendezést elölről, míg a 2. ábra fölülről nézve mutatja egy olyan répakiemelőgépen való alkalmazásában, mely részben a levélkoronák levágását és összegyűjtését, részben a répák kieme­lését és összegyűjtését végzi. A levélkoronák levágása és a répák ki­emelése ismert módon, alkalmas gépi be­rendezésekkel történik. Ezek a berende­zések a rajzon nincsenek föltüntetve. A levélkoronák és a répák azután alkalmas elevátorokkal fölfelé szállíttatnak és az elevátorokról vízszintes szállítószalagokra hullnak le. Az egyik (1) szállítószalag a répákat veszi át a répaelevátortól, a má­sik, (2) szállítószalag pedig a levélkoro­nákat egy második elevátortól. A lécek­ből vagy effélékből álló . szállítószalagok (3, 3), iíl. (5, 6) csigákon futnak, melyek 1 (7, 8), ill. (9, 10) tengelyeken vannak el­rendezve. Mindegyik (1, 2) szállítószalag egyik tengelye, pl. a (7) és (9) tengelyek, a hajtótengelyt képezi, mely hajtótenge­lvek alkalmas berendezések közvetítésével / úgy vannak összekötve a gép valamelyik forgó tengelyével, hogy meghatározott időpontokban ki- és beiktaüatriak úgy, hogy a szállítószalagok egv bizonyos mennyiségű répának, ill. levélkoronának az illető elevátorról való lehullása közben nyugalomban vannak és ezután önműkö­dően ismét mozgásba jönnek a fölvett répáknak, ill. levél koronáknak a gép egyik oldalán történő lerakása céljából, hogy azután ismét kikapcsolódjanak, míg új­ból elegendő mennyiségű répát, ill. levél­koronát vettek föl. A lerakás úgy is fo­ganatosítható, hogy a répái; és a levélko­ronák két különböző helyen és minden újabb répásom ál a répák és a levélkoro­nák az előző répasor megfelelő lerakási helyeivel szemközt rakatnak le úgy, hogy a lerakott répák az eredeti répasorokra keresztben elrendezett sorokban feküsz­, netö a földön, a levélkoronák pedig ugyan­olyan sorokban ezen répasorok közt. A (7) és (9) tengelyek pl. (13, 14) kúp-

Next

/
Thumbnails
Contents