70520. lajstromszámú szabadalom • Tetőfedőlemezmegerősítés vasbetontetőkhöz

\ MeKteleut évi február hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL 70520. szám. VIII b. OSZTÁLY. Tetöfödőlemezmegerösítés vasbetontetőkhöz. FLOREÁNI ALBERTO A STABILIMENTO TECNICO MÉRNÖKE TRIESZTBEN­A bejelentés napja 1916 április hó 11-ike. A szokásos tetöfödéseknél a tetőleme­zeknek (palából vagy műpalából stb.) szögekkel való megerősítése léc vagy deszkaalátét elrendezését kívánja meg. Ennek a szükségessége vasbetontetők befödésénél isi fönforog aiz ismert meg­erősítési módoknál, amikor a födés előtt lécezést kell alkalmazni. A födés és a tető közé iktatott lécezés által a vasbetontefŐ elveszti előnyeit, mert többé nem tűzbiztos, illetőleg nem famen­tes, eltekintve attól, hogy a lécezés a fö­dést megdrágítja és a tető élettártamát lényegesen megrövidíti. A találmány oélja ezen hátrányok ki­küszöbölése és a födésnek a tetőn fa al­kalmazása nélkül .való megerősítését le­hetővé tenni, mert utóbbi elkorhad és rö­vid idő múlva tönkremegy. * A találmány ezt lényegileg csatornák­nak és mélyedéseknek a vasbetoníető fö­lületén való alkalmazása által éri el, ame­lyekbe a tetőlemezek megerősítő eszköze alkalmas kötőszer, pl. cement által be­ágyaztatnak. A találmány továbbá teíőíemezek meg­erősítő kapcsaira vonatkozik. A rajzon az 1. ábra a csatornának a tetőben való alkalmazását vázlatosa^, távlatilag mu­tatja, a 2. ábra a tetőmegerösités egy érintke­zési helyének keresztmetszete, a 3. ábra fölülnézet és a 4. ábra hosszmetszet. Az 5. és 6. ábrák a tetőmegerősítés egy ki­viteli alakjának fölülnézete, illetőleg hosszmetszete. A 7. és 8. ábrák a fölső tetőlemezeknek az alsó lemezekkel való összekötésére és ezeknek a tetőn való megerősítésére szol­gáló kapcsot fölülnézetben, illetőleg oldal­nézetben mutatnak. A 9., 10. és 11. ábrák az alsó lemezeknek a tetőn való megerősítésére szolgáló kap­csot fölülnézetben, ill. elölnézetben, oldal­nézetben mutatnak. A 12. és 13. ábrák nézetben ós metszet­ben mutatnak egy • tetőmegerősítést szö­gekkel éá" a ' 14. ábra egy ehhez való szöget nézet­ben mutat. Az ábrázolt esetben (a) a vasbetontetőt jelöli palafödéssels melynél a fölső sor

Next

/
Thumbnails
Contents