70481. lajstromszámú szabadalom • Tartóberendezés vállon vitt terhekhez

Megjelent 1917. évi február hó 17-éa.^ : •. 2 — MAGY. SZABADALMI SZABADALMI 70481. szám. X/a. OSZTÁLY. Tartóberendezés vállon vitt terhekhez. BITTNER JÓZSEF MAGÁNTISZTVISELŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1915 augusztus hó 7-ike. A vállon'vitt terhek számára szolgáló ismert tartóberendezéseken, a tehertartó egyén felé fordított oldalukon fölül két párnával vannak ellátva a hát támasztá­sára és alul egy párnával a derék alátá­masztására. Ezen párnák merevek', minek az a hátránya, hogy különböző nagyságú egyéneknél az alsó deréktámasz a dérék különböző részéin fekszik föl és a helyett, hogy a teher tartásánál könnyebbséget okozna, inkább bajjal jár. Ezen hátrány megszüntetése céljából je­len találmány értelmében, melynek tárgya a mellékelt rajzban példakép van föltün­tetve, az alsó párna eltolhatóan van el­rendezve, ami által a tartóberendezést az illető egyén maga a teher fölrakása alkal­mával saját testnagyságának megfelelően állíthatja be. (1) jelzi a derékt ámaszpárnát, mely pl. fülek - segítségével tolható a vezetőruda­kon föl és alá, amint azt szakadozott vo­nalakkal jeleztük. " A tartószerkezet további javítását az képezi, hogy a (3) tehertartó lap (4) része (5) sarnirok körül fölcsappanthaitó, hogy különösen nehéz terhek esetén eleje vé­tessék annak, hogy a teher súlypontja túl­messze hátra essék, ami az illető egyénre nagyon kellemetlenül hatna. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tartóberendezés vállon vitt terhekhez, azáltal jellemezve, hogy az alsó derék­'támasztópárna * magasságiráriyban el­tolható, ami által azt minden testal­kathoz az illető egyén maga beállít­hatja. 2. Az 1. igényben védett tartóberendezés i fogan atosítási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy a tehertartó lemez egy része fölcsappantható, hogy a tartó­lemez megrövidítése által a súlypont hátra esésének elejét vegyük. (1 rajzlap melléklettel.) t fALLAt RC67VÍNV TÁMASAO NYOMOAM BUDAPE8TEH

Next

/
Thumbnails
Contents