70436. lajstromszámú szabadalom • Csavarmenetes talpszög

Megjelent 1917. évi február hó 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 704B6. szám. I/b. OSZTÁLY. Csavarmenetes talpszög. SCHÁFER FRIEDRICH MŰVEZETŐ RATHENOWBAN. A bejelentés napja 1915 november bó 29-ike. A jelen találmány talpszögekre vonatko­ik, amelyeket tudvalevően a cipő talpának 3 sarkának kopás ellen való megvédésére soktak alkalmazni. Erre a célra eddig is asznált&k fémből készült szögeket vagy lögecseket, amelyeket soronkint, ±11. egy­lástól kis távolságban a bőrbe vertek, zeknek pzonban hátrányuk, hogy kellő be­jrésük bizonyos mesterségbeli gyakorlatot !ván úgy, hogy nem mindenki végezheti A találmány célja, hogy a lábbeli talpa­ik beverése minden különös gyakorlat ílkül végezhető legyen, amit úgy érünk , hogy a magában véve ismert módon avarmenettel ellátott szögek fölső végén reles satuval vagy effélével megfogható Idatot képezünk ki. Ez alatt célszerűen ipos befűződést alkalmazunk, hogy a tol­>t a szög behelyezése után könnyen le gyen törhető. A csavarmenetes szöget továbbá a talál­iny értelmében kúposán alakítjuk, ami nak behelyezését még inkább megköny­-íti. A találmány tárgyát példaképen föltüntető jzon az 1. ábra egy behelyezett Bzögnek nagyított pe, - 2. ábra pedig egy részben bevert cipőtalp nézete. A lefelé kúposán vékonyodó csavármene­tes (a) szög fölső végén (b) toldat vág ki­képezve. A (c) befűződést alul derékszögű kiszögelés határolja úgy, hogy az (a) szögön a (b) toldat letörése után sík törésfölület marad. A szögek hossza célszerűen a talp vas­tagságával egyenlő úgy, hogy a (d) talpon áthatolva annak mindkét oldalán vele egy színtben végződnek. A szögeket nyeles satuval soronkint be­csavarjuk a talpba, illetve sarokba. A szom­szédos sorokat célszerűen a 2. ábra szerint egymáshoz képest eltoltan rendezzük el. A szögek lyukjai4 természetesen előre beve­rendők. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Csavarmenetes talpszög, azáltal jelle­mezve, hogy annak fölső végén (b) tol­dat van kiképezve, amely (c) befüződés alkalmazása folytán az (a) szög becsava­rása után könnyen letörhető.

Next

/
Thumbnails
Contents